Skip to main content

Cyklisté mohou v Praze využívat vybrané pruhy pro autobusy MHD

Napsal/a 2009-05-18ZPRÁVY Z ČESKA

V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy jsou na vybraných úsecích místních komunikací s vyhrazenými jízdními pruhy pro autobusy MHD postupně doplňovány další druhy vozidel, a to vozidla TAXI se zákazníkem a jízdní kola.

„Jedná se zejména o úseky, kde lze předpokládat provoz cyklistů a vyhrazený pruh pro autobusy MHD a nově i TAXI je v pravém jízdním pruhu. V jiném případě by cyklisté byli nuceni jet mezi dvěma souběžně jedoucími pruhy, což je podle platných technických podmínek i podle názoru Policie ČR z hlediska jejich bezpečnosti nepřijatelné,“ vysvětlil novou situaci v dopravě radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek.
Motoristická veřejnost se tedy může v Praze setkat kromě základního provedení s dalšími dvěma druhy označení vyhrazených pruhů pro více druhů vozidel:
1. BUS MHD a TAXI
2. BUS MHD, jízdní kolo a TAXI
Podle odhadu společnosti ROPID se jedná celkem o téměř 2 km vyhrazených pruhů. Jedná se zatím o první etapu a podle konkrétních podmínek lze předpokládat další rozšíření. „Společné využití pruhů pro autobusy a cyklisty je léta osvědčenou praxí například v Londýně. Město zde zvýhodňuje nemotorizovanou dopravu a MHD. Jízdní kolo je v tomto případě v městském prostředí rychlejší než osobní automobil,“ řekl pražský radní pro životní prostředí Petr Štěpánek.
Z hlediska praktického i z hlediska platné legislativy upozorňujeme zejména na skutečnost, že přejíždí–li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh (tedy i cyklista) z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucího v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti, popřípadě i zastavením vozidla.

Napište komentář