Skip to main content

Česká republika má svého cyklokoordinátora

Napsal/a 2010-11-07ZPRÁVY Z ČESKA

O tom, kdo má v kompetenci cyklistiku, její rozvoj i podporu, se vedlo již mnoho diskusí na úrovni obcí, krajů i státní správy. Zasahuje totiž do několika resortů, jež by ji měly společně podporovat. To byl zřejmě jeden z důvodů, proč ministr dopravy Gustáv Slamečka jmenoval v červnu tohoto roku koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v České republice. Stal se jím Ing. Jaroslav Martinek, vedoucí oblasti nemotorové dopravy Centra dopravního
výzkumu, v. v. i., a zpracovatel Strategie cyklistické dopravy v ČR, kterou schválila svým usnesením vláda v roce 2004. Položili jsme mu pár otázek:
Jaké jsou vaše cíle?
Mým cílem je analyzovat a odstraňovat překážky rozvoje cyklistické dopravy. A těch je u nás dost.
Proběhly nějaké změny v souvislosti s vaším jmenováním?
Jsem stále zaměstnancem CDV, nezměnil jsem ani kancelář ani telefon. V souvislosti s novou funkcí, která vyžaduje spolupráci se širokou škálou lidí na různých místech a o různých tématech, si teď vytvářím pracovní tým odborníků, pro přípravu návrhů změn, které by měly podpořit rozvoj cyklistiky systémově. Svůj pracovní tým i některé záměry bych chtěl představit na BIKE konferenci v Brně.
Jak chcete s lidmi komunikovat?
Rád bych podchytil podněty zdola a současně pokládám za důležité informovat všechny zainteresované o tom, co se v oblasti cyklistiky děje. Proto také vznikl tento newsletter. Měl by přinášet informace o odborných akcích, možnostech financování cyklistických projektů a přípravě nových legislativních návrhů, ale třeba také příklady úspěšných řešení, a to i ze zahraničí, abychom nemuseli nové věci vymýšlet vždy nanovo.
NEWSLETTER koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR • 1/2009

Napište komentář