Skip to main content

Věděli jste, že dnes, tedy ve středu 9. března, začíná kromě postního předvelikonočního období také Autopůst ? Nevíte, co to je? Autopůst je iniciativa poradního odboru pro otázky životního prostředí při synodní radě Českobratrské církve evangelické, zaštítěná Českou křesťanskou enviromentální sítí.
Jak už název napovídá, autopůst je pokusem o prověření vlastní mobility, tedy takový test, zda jsme schopni a ochotni se alespoň v období, které nás dělí od Velikonoc, vzdát nadměrného používání auta a zkusit objevit a vyzkoušet existující alternativy, jako je jízda na kole, cestování vlakem, autobusem, městskou hromadnou dopravou nebo prostá chůze.
Připojit se může úplně každý, třeba jiným způsobem dopravení se na nedělní bohoslužby. Zvláště teď, když začíná jaro, mohou být různé pěší procházky velmi příjemné a objevné.
Vypadá to jako lehce pošetilá snaha, omezovat se v době, kdy málokdo bere ohledy na druhé, na přírodu, na zemi. Přesto je mezi námi mnoho těch, kteří tak činí, v zájmu vlastního zdraví, v zájmu zachování bohatství planety i pro příští generace. Zkusme pro jednou nechat auto doma, abychom měli čas se rozhlédnout, možnost se nadechnout, odpočinout si a nabrat tak nové síly na začátku jara.
Více informací o Autopůstu se dozvíte na webových stránkách:
http://autopust.cz nebo http://ckes.cz
Sandra Zálabová, zakládající členka České křesťanské
enviromentální sítě, farářka a vedoucí tajemnice Ekumenické
rady církví v ČR

Napište komentář