Každý, kdo má auto, chce parkovat zadarmo nebo skoro zadarmo, pokud možno na ulici před domem. Bez ohledu na to, kde ve městě bydlí, jak na Jižním Městě tak na Žižkově.
Vratislav Filler: Lze skončit s parkovacím socialismem?, 8. 9. 2014

Napište komentář