Skip to main content

Myšlenka, že automobily lze úplně vyloučit z městských aglomerací, se mnohým lidem zdá příliš radikální. J. H. Crawford patří naopak k jejím největším světovým zastáncům. Možná překvapivě není mezi nevýhodami na prvním místě znečištění ovzduší, vysoký počet dopravních nehod, stresující pocit stálého ohrožení či vysoká hlučnost, ale to, že auta zabírají neuvěřitelně mnoho místa. „V některých městech amerického Západu a Jihu je až 70 % plochy městských center obětováno automobilům, přesto komunikace zůstávají ucpané,“ říká Crawford. „Auto-mobilita nefunguje.“
Osamu Okamura, Respekt
http://respekt.ihned.cz/c1-36279780-mesto-bez-aut