Skip to main content

Protože léta připravovaný nový Územní plán pro Brno je zablokován, zkouší město prosadit rozsáhlou aktualizaci stávajícího plánu z roku 1994. Pozitivní na ní je výrazné rozšíření sítě cyklotras v centru.
Koncepce dopravy samotné však stále stojí na ochranářské teorii 60. a praxi 70. let „tzv. třístupňové ochrany města před negativními vlivy dopravy“ (dálnice, velký a malý okruh). Dnes i v učebnicích najdete, že výstavbou nových silnic, stezek a kolejí dopravy na nich pouze přibude.
http://kuc.cz/cadipi
http://gis.brno.cz/ags/PubUp/navrh/#
Možnost se vyjádřit ke změně máte do poloviny července 2013.

Napište komentář