Skip to main content
Seminář pořádají společně Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a Asociace měst pro cyklisty.

Na semináři se dozvíte mimo jiné:
  • Co města vede k rozhodnutí realizovat Bike Sharing systémy (BSS)
  • Jak zaváděla BSS zahraniční města, jaké jsou praktické zkušenosti pro ČR
  • Kdo provozuje systémy v zahraničí (město, městská organizace, reklamní agentura, profesionální provozovatel BSS…)
  • V jaké fázi je příprava BSS v našich městech, jaká bude pravděpodobná podoba prvního českého BSS
Na semináři vystoupí:
  • Ing. Robert KOTZIAN, Ph.D. – 1. náměstek primátora města Brna
  • Ing. Vladimír BIELKO – vedoucí odboru dopravy města Brna
  • Doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. – primátor Bratislavy
  • Michael KOUCKY – zakladatel společnosti Koucky & Partners AB, Goteborg, Švédsko
  • DI Dr. Hans Erich DECHANT – ředitel systému veřejných kol Citybike ve Vídni

Záštitu nad seminářem převzalo statutární město Brno.
Účast na semináři je zdarma.
Podrobné informace, včetně instrukcí k příjezdu, plánku a registrace najdete v pozvánce  [soubor s příponou PDF 483,47 KB] .
V případě zájmu se můžete registrovat pomocí internetového formuláře na www.cyklodoprava.cz.

Napište komentář