Cesta k cykloobousměrce na Moravském náměstí a pěší zóna

Rekonstrukce centra v oblasti Moravského náměstí, Joštovy a Komenského náměstí začala v roce 2009. Byla rozdělena na několik částí s postupným prováděním prací až do roku 2011.

Projekt prošel celým maratonem projektové přípravy:

 • studie (architekti Hrůša-Pelčák 2005)
 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • realizace (2008-2011)

Cykloobousměrka

Na jaře 2010 se nám podařilo vypátrat, že oproti původnímu projektu byla během již započatých stavebních pracích (projednáním tzv. Změny
stavby před dokončením) upravena ulice Moravské náměstí na jednosměrku v úseku Joštova-Brandlova. Změna souvisela se změnou původně navrženého podélného stání na šikmé, které si vyžádalo více prostoru. Hrozilo, že pokud bude rekonstrukce ulice dokončena jako jednosměrná, nebude už síla z města ji později změnit procyklistickým opatřením.

Nakonec se však se podařilo o problému vyvolat na městě debatu, připravit změnu projektu dopravního značení a obnovit pro cyklisty obousměrnou průjezdnost i ze směru Kounicova před dokončením stavby. Od 12. září začala stavební firma umisťovat nové značky a nástřiky na asfaltu. Mimo jiné je využita značka cykloobousměrky – E12b – podle nové vyhlášky platná od 14. září 2010. Na konci září byla ulice stavební firmou opuštěna a je připravena k otevření a do ostrého provozu.

Velký význam má tato jednosměrka v tom, že doposud jsme jen poslouchali, proč něco nejde. Zdá se tedy, že když je dobrá vůle, tak to jde. Díky všem, kteří se na tom podíleli zejména:

 • Lenka Michálková, která na to přišla
 • Vítek Moštěk, který ji podpořil
 • Martin Ander, který svolal schůzku a zatlačil na městě
 • Ádolf Jebavý, který dostal z města nelehký úkol – vyřešit problém na již hotové stavbě
 • Tomáš Lang z Policie ČR, který projekt posvětil

Pěší zóna

V souvislosti s rekonstrukcí bude rozšířena pěší zóna až na úroveň Joštovy. Proto také projektant řešil, jak zajistit průjezd cyklistům ulicí Joštovou. Do jaké míry se mu to podařilo uvidíme na jaře. Zatím něco naznačuje značka 2x “IP27 Pěší zóna” na Moravském náměstí ve směru Joštova a Rašínova obsahující text: “dopravní obsluha a cyklisté 00-24hod”

Výše zmíněná změna je zatím pouze na Moravském náměstí a zatím nebyl změněn režim staré pěší zóny.

Fotogalerie

Cyklojízda 23. září 2010

Sraz byl na Komenského náměstí před JAMU o 16 hodině, kde se nás sešlo a sjelo asi 200. Po úvodním přivítáním a seznámením se s předpokládanou trasou byla jízda započata průvodcem Martinem Špačkem.

Nejprve byla směřována na Zelný trh, kde proběhlo předání vysvědčení naší radnici za činnost udělanou pro cyklisty v létech 2006-2010. Hodnocení bylo nevalné, jelikož jediná hezká známka byla za zpracování koncepce tzv. Generelu cyklodopravy, na jehož přípravě se podílelo i sdružení Brno na kole. Město si nechalo vypracovat již třetí koncepci za posledních 20 let (1992, 1997, 2010), přičemž ty předchozí byly naplněny jen z velmi malé části. Aktuální cyklo generel představil Martin Ander jako svůj splněný domácí úkol z loňské cyklojízdy.

Zbylé dvě negativně hodnocené vrcholné osoby města byli primátor Roman Onderka a náměstek pro dopravu Macek. Ti svou práci nehájili a hodnoceni byli jako nedostatečně. Následovalo vystoupení zástupců iniciativy působící proti soukromé výstavbě podzemních garážím na Zelném trhu. Iniciativa podpořila návrh BNK,  který navrhoval jako alternativu k podzemním garážím stojany na kola (nadzemní), neboť v historickém centru nemají auta co dělat.

Poté jsme znovu šlápli do pedálů a přes pěší zónu na Masarykově ulici pokračovali podle předpokládané trasy na Nové Sady, Poříčí, Hybešovu, Anenskou, Pekařskou, Mendlovo nám. a Hlinky přes řeku Svratku až k našemu cíli – občerstvovacímu zařízení Kolonáda, kam jsme dorazili kolem 18 hodiny.

Jízda byla dávkovaná jen kapacitou světelné signalizace na významných křižovatkách, i přesto byl však její průběh (až nečekaně) hladký. Jízda tentokrát nebyla zajištěna doprovodem policie, každý z účastníků byl individuálně zodpovědný za dodržování předpisů.

Foto z cyklojízdy

(další foto viz odkazy pod článkem)

Video

Další média:

Reakce na naše stížnosti

Aktualizace článku: 1. září 2010

Koncem června jsme rozeslali dvě písemné stížnosti na magistrát Brna, které jsou spojeny s naší aktivitou v první polovině roku 2010. Na naše dopisy jsme obdrželi první odpovědi z magistrátu a je také jedna reakce novin.

Povolení vjezdu do pěší zóny

Ta horší tvář města, na kterou jsme při přípravě letošního dubna narazili, souvisí s jarní cyklojízdou. Letos jsme netradičně zvolili trasu přes centrum města v době kdy je zakázán vjezd do pěší zóny (pro kola platí zákaz vjezdu denně od 9-17 hod). Obsah stížnosti je jednoduchý, stěžujeme si na byrokacii, díky které nám toto jedno povolení trvalo vyřídit 1 měsíc, aniž by kdokoliv měl jakoukoliv výhradu k podstatě věci, tj. k vjezdu cyklistů do pěší zóny. Stížnost je rozdělena do třech témat:

 • neexistuje možnost získat pro kolo povolení vjezdu do peší zóny (pro motorová vozidla jsou jich vydány tisíce)
 • zvláštní užití komunikace (zkráceně ZUK) nahrazující povolení vjezdu je procedura, která má nejasné a nejednoznačné schéma úředního postupu
 • stížnost na konkrétního úředníka, jehož postup se nám jeví jako nedostatečný

Stížnost byla rozeslána v různých obměnách vedoucímu Odboru dopravy MMB Vladimíru Bielkovi, náměstkovi primátora panu Ladislavu Mackovi, starostovi Brno-střed Liboru Šťástkovi a vedoucí Odboru dopravy na Brno-střed Aleně Hejmalíčkové.

Odpovědi

 • starosta Libor Šťastný nám odpověděl, že se záležitostí bude zabývat místostarosta Ivan Kinzel. Ten ji předal odboru dopravy UMČ a naznačil, že koordinace úřadů není jeho zájmem
 • náměstek primátora pro dopravu Ladislav Macek nám napsal svůj výklad povolení vjezdu do peší zóny, ve kterém nám doporučil vjezd do pěší zóny v době, kdy je to povoleno obecnou úpravou; dále nám poskytl obecný výklad zákona a vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích; o konkrétním úředníkovi nic nesdělit nemůže, neboť UMČ Brno-střed není v jeho působnosti výkonu funkce náměstka

Náš komentář

Nejvíce nás zatím zaskočila odpověď pana náměstka Macka. Přestože jde o obsáhlý dopis, podle našeho názoru neobsahuje odpovědi na klíčové otázky a chybí v něm vůle stávající stav řešit. Zejména bychom od pana náměstka očekávali sdělení typu:

 • režim organizace dopravy v pěší zóně schvaluje rada města, jejíž jsem součástí a vaši připomínku tam přednesu; můj postoj k problému je však “…”
 • z vaší stížnosti chápu, že vám nejde pouze o mimořádný vjezd do pěší zóny, ale i o možnost trvalého povolení vjezdu do
  pěší zóny, které je možné dostat pouze pro auto a pro jízdní kolo nikoli; chápu, že je to považujete věcně za nespravedlivé a přednesu tento problém na radě města; můj postoj k problému je však “…”
 • je s podivem, že pracovníci PČR i MPB podle vašich informací nepovažují průjezd pelotonu cyklistů pěší zónou
  za nebezpečný; důvody jejich postojů nechám prověřit a pokusím se zajistit, aby v budoucnu byl prezentovaný náhled příslušných silničních úřadů i dotčených orgánů v souladu
 • vámi popsané jevy jsou pro občany opravdu obtěžující; vyvolám jednání mezi odborem dopravy a dotčenými orgány, na němž se situace a její příčiny prověří a nechám všechny silniční správní úřady městských částí informovat o závěrech a opatřeních, které z jednání vyplynou

Připadá Vám z uveřejněných reakcí, že pan Ladislav Macek má zájem pečovat o efektivní chod oblasti, která je mu svěřená? Nám nikoli. Pokud by mnozí z nás s takovými vklady pracovali pro své zaměstnavatele, už jsme dávno na dlažbě.

Koncepce cyklodopravy a odbory magistrátu

Tato stížnost vychází z našich zkušeností, kterých jsme nabyli účastí na veřejných jednáních s tématem cyklodopravy a při monitorování procesů plánování a realizace vybraných staveb v Brně. Stručně je lze vystihnout:

 • koncepce cyklodopravy odvozená z platného územního plánu na níž se podílí Odbor územního plánování a posléze Odbor dopravy se nakonec do reálné stavby promítne pohledem cyklisty jako dopravní komplikace; to je demonstrováno na dvou příkladech – nových nebo potenciálních cyklobariér na ulici Hrnčířská, Rybníček a Moravské náměstí
 • na naše studie a podněty nazvané Bariéry pro cyklodopravu předané na Odbor dopravy nemáme žádnou odezvu, na ústní interpelace jen pokrčení rameny
 • stížnost na konkrétního úředníka, který je pověřen jako pracovník pro cyklodopru, jehož aktivita se nám jeví jako nedostečná

Stížnost byla rozeslána vedoucímu Odboru dopravy MMB Vladimíru Bielkovi, náměstkovi primátora panu Ladislavu Mackovi, vedoucímu Odboru územního plánování MMB a náměstkovi primátora Martinu Anderovi.

Odpovědi

 • náměstek pro rozvoj Martin Ander nám odpověděl k věci, týkacící se Odboru územního plánování a rozvoje, který je v jeho působnosti. Hlavním sdělením je, že oba zmíněné příklady plánovaných bariér jsou v procesu řešení, které by mělo ve výsledku vést ku prospěchu cyklodopravy.
 • náměstek primátora pro dopravu Ladislav Macek nám napsal především k vybraným konkretním případům. Za komplikace na ulici Rybníček může negativní stanovisko DI Policie ČR. Změny v neprospěch cyklistů na Moravském náměstí má pravomocné stavební povolení, které odsouhlasil Odboru územního plánování MMB. Dále se věnuje našim námětům Bariéry pro cyklodopravu, které považuje za obecné studie a pro magistrát nezávazné materiály. Dále píše, že “pracovník pro cyklodopravu” je člověk na správném místě.

Náš komentář

I zde považujeme za nutné reagovat na odpověď pana náměstka Macka, nejdříve věcně:

 • návrh jednosměrněné ulice Moravského náměstí (úsek Brandlova-Joštova ve směru na Kounicovu) bylo dle našich informací upraveno až dodatečně tzv. “změnou stavby před dokončením” na podnět Police ČR a po schválení Odborem dopravy MMB, bez vyjádření OÚPR MMB.
 • v odpovědi nám chybí vyjádření k Hrnčířské, kde vznikla (září 2009) nová jednosměrka z rozhodnutí OD MMB
 • dále nám pan náměstek napsal: “Za stav cyklistické dopravy a její­ celkovou koncepci je plné odpovídá Odbor územního plánování a rozvoje MMB.” – tento výrok je v rozporu se statutem jednotlivých odborů města Brna (viz OD, OÚPR MMB). Respektive OÚPR MMB je odpovědný za koncepci dopravy, OD MMB odpovídá za provádění a investice v dopravě. Oba odbory pak mají spolu úzce spolupracovat.

Jsou šťastná města, kde je občanský sektor vítán jako poradní a inspirační složka (podle našich informací např. Chrudim a Litoměřice). Mají-li odpovědní úředníci zájem připravovaná opatření více konzultovat, je zřejmé, že se snaží připravovaný záměr realizovat opravdu dobře a účelně. Z reakce pana náměstka i jednání OD MMB vyplývá, že jakékoli naše podněty jsou zásadně nevítány. Naše dokumenty jsou přitom přehledný a odůvodněný soupis problémových míst vycházející z našich dlouholetých zkušeností, tedy vlastně taková studie, kterou jsme zadarmo pro MMB udělali. Ve výše zmiňovaných “šťastných” městech by byly takové dokumenty velmi vítány a došlo i aktivnímu navázání komunikace ze strany úředního sektoru. V zásadě nepotřebujeme žádné suché úřední vyjádření vynucené zákonem, ale aktivní komunikaci a tvůrčí řešení problémů. O to pan náměstek ani OD MMB však evidentně nemají zájem, což reakce na stížnost jednoznačně potvrzuje. S takovým přístupem souhlasit nelze.

Dokumenty

Média

Autoři článku: Dan Bárta, Vít Moštěk

Už máme cyklopruhy z Nových sadů do Lískovce

Po roce od doby kdy město ohlásilo záměr zřídit cyklopruhy na trase Nový Lískovec – Nové sady (duben 2009) začali Brněnské komunikace 14.7.2010 frézovat stávající liniové značení na vozovce a připravit úpravu vozovky na nový stav, včetně vyspravení několika výmolů. Dva týdny poté se už dokončují jen drobné stavební úpravy (např. snížení vybraných obrubníků) a svislé dopravní značky. Jedná se o druhou trasu s využitím vyhrazených pruhů na vozovce od roku 2007, kdy byly vyznačeny pruhy na části ulici Hlinky a Antonína Procházky.

Souhrn

Změna dopravního značení byla provedena v délce 2,7km z celkové délky cyklotrasy dlouhé 6,1 km a to v úsecích:

 • Nové sady 950m
 • Renneská třída 150m
 • Petra Křivky 1300m
 • Kamenice 150m (most přes Bítešskou) +100m (odbočení do FN Bohunice)

Na trase v ulici Kamenice je již v roce 2007 provedena 650m dlouhá cyklostezka, která byla vybudována městem v rámci dopravní infrastruktury (červená etapa) Univerzitního kampusu Bohunice.

Souběžně s touto trasou byly vyznačeny piktokoridory na ulici Okružní na Lesné.

Zbývající nebezpečné části trasy

Trasa Nový Lískovec-Hlavní nádraží však není dokončena a je nezbytné upravit nevyhovující stav zejména na úsecích:

 • zklidnění ulice Nádražní, logicky navazující cíl cest na trasu
 • úpravu ulice Jihlavská, především v úseku od Krematoria ke Kamenici včetně řešení křižovatek
 • úpravu ulice Kamenice v úseku od Jihlavské ke Kampusu
 • sjezdy a nájezdy na cyklostezku na ulici Kamenice, nebo jiné plnohodnotné řešení

Taktéž jsme v očekávání dalšího hejna pruhů po této vlaštovce.

Co je nového

Na Nových sadech ve směru k nádraží bylo od Ronda zřízen vyhrazený jizdní pruh pro MHD a cyklisty. Dále se jedná o cyklopruh v křižovatce Nové sady x Hybešova pro přímý směr a vytvoření prostoru pro cyklisty před stop čárou na křižovatce. Vyznačen cyklopiktokoridor v řadících pruzích ke křižovatce Nové sady x Husova a prostor pro cyklisty (V19).

Na Nových sadech ve směru k Rondu byl v řadícíh pruzích na křižovatce Nové Sady x Husova vyznačen cyklopruh pro přímý směr, dále v úseku od Hybešové po Soukenickou cyklopiktokoridor, od Soukenické po Křídlovickou jizdní pruh pro MHD a cyklisty a na křižovatce Nové sady x Poříčí jen prostor pro cyklisty (V19).

Na Nové sady navazují úpravy ulice Renneská, kde bylo dopravním značením umožněn přejezd cyklistů na Vídeňskou. Na Vídeňské byl zřízen přejezd pro cyklisty a úpravou snížen počet jízdních pruhů ze 4 na 3.

Další úpravou je křižovatka Kamenice x Jihlavská, kde byl zřízen prostor pro cyklisty. Následuje úprava na ulici Kamenice ve vjezdu do FN Bohunice v délce cca 100m piktokoridorem a značkou umožňující cyklistům pohyb přímým směrem v odbočovacím pruhu vpravo. Podobná úprava tj. průjezd cyklsity v přímém směru v odbočovacím pruhu vpravo je provedena na křižovatce Kamenice x Akademická.

Poslední úpravou je cyklopruh nebo smíšený pruh pro MHD a cyklisty téměř na celé délce ulice Petra Křivky.

a úpravy křižovatky Rybnická x Kamenice prostorem pro cyklisty (V19) a navazujícího mostu ulice Kamenice v Novém Lískovci piktokoridorem a prostorem pro cyklisty (V19).

Dík patří Odboru dopravy za dobrý záměr, Brněnským komunikacím a.s. za projekt a realizaci, městu Brnu za úhradu z miliardového rozpočtu a projektantu generelu Adolfu Jebavému za ideu.

Připomínky k novým úpravám

 • Na výjezdu z křižovatky Nové Sady x Hybešova ve směru k Rondu je od ulice Hybešové odbočovací rameno. Zde končí nenadále cyklopruh a přechází na piktokoridor, potencionálně nebezpečné pro kolizi souběžné jízdy dvou vozidel.
 • Některé piktokoridory (např. výjezd z Nádražní na Nové sady) by bylo možno nahradit vyrazenými pruhy, šírky jízdních pruhů jsou dostatečné
 • vjezd do křižovatky Poříčí x Nové sady od centra nemá řešené řadící pruhy pro cyklisty ani prostor pro cyklisty (V19)
 • vjezd do křižovatky Poříčí x Nové sady od Reneské nemá řešenou návaznost cyklostezky za obrubníkem do řadících pruhů ve směru trasy
 • u cyklostezky spojující Renneskou s Vídeňskou není vhodně vyznačen nájezd (odstup od odstavených vozidel u Intersparu) a sjezd na parkoviště pod mostem reflektující vyšlapané a vyježděné trasy (nově zbudovaný sjezd je dál a kolmo na směr jízdy)
 • na ulici Kamenice je systém vedení cyklistů při okraji vozovky piktokoridorem pro přímý směr v pravém odbočovacím pruhu. Je potencionálně nebezpečný na kolizi cyklisty jedoucím přímo s vozidlem odbočujícím. Doporučujeme piktogram neznačit při okraji ale uprostřed jízdního pruhu a tím znemožnit předjížděni cyklisty při odbočování vozidla.
 • na ulici Petra Křivky absentuje plynulá návaznost cyklo pruhů a vyhrazených pruhů pro MHD ve směru od výjezdu z Koniklecové k ulici Slunečná. Nespojité body tvoří přechod u výjezdu z Koniklecové a zastávka Kamenný vrch.
 • svislé značení po nesprávné straně jízdního pruhu (2x Renneská)
 • nejednoznačné vedení trasy přes chodník z přechodu Vídeňské přes chodník na obytnou zónu na Renneské

Média

Foto: Máme cyklopruhy z Nových Sadů do Lískovce

Foto z realizace

Kudy jezdíš?

Kudy jezdíš? Také vám už kamarádi na kole položili tuto otázku? Vylíčili jste jim jak šikovně křižujete město? Tak stejnou otázku na vás měli my.

Naší snahou bylo aby lidé do speciální aplikace zakresli své brněnské cesty na kole, které běžně využívají. Cílem bylo získat data využitelná pro vytvoření neoficiální mapy tras a jako jeden z podkladů pro generel cyklodopravy.

Internetová aplikace byla spuštěna 15. dubna a veřejně byla propagována od 24. dubna do 31. května. Celkem 66 lidí zadalo 175 tras městských tras.

Předběžné výsledky (pouze geometrie bez osobních dat)

Postup prací:

 1. výstavba aplikace (leden – duben 2010)
 2. průzkum (květen 2010)
 3. publikace původní dat (červen 2010)
 4. vyhodnocení a interpretace (cca prázdniny 2010)
 5. návrh neoficiální mapy tras (do konce roku 2010)

Koncepce průzkumu

Co potřebujeme od vás vědět?

 • zdroje a cíle cest na kole
 • skutečný průběh cesty ve městě a okolí (příměstských obcích)
 • časové a frekvenční zvyklosti
 • vybrané demografické informace o vás

Co je cílem?

 • popsat průjezdnost města pro nemotorovou dopravu
 • definovat hlavní zdroje a cíle našich cest
 • poznat dopravní chování cyklistů
 • zíslat základní demografické údaje o cyklistech
 • zapojit do projektu 5% brněnských cyklistů (tj. cca 400 lidí)

Já už mám hodně tras v GPS, můžu je někomu poslat?

 • cílem není zjistit kudy jednou někdo jel, ale popsat toto dopravní chování v prostoru města s ohledem na jeho opakování a účely
 • zadání trasy je na několik minut práce a myslíme si, že to je účelně vynaložená energie

K čemu to bude sloužit?

 • pro vytvoření mapy neoficiálních a neznačených tras pro veřejnost
 • pro tvorbu Generelu cyklistické dopravy na území města Brna. Objednatel město Brno, zpracovatel Ados. Brno na kole se účastní tvorby tohoto klíčového projektu.
 • jako argument při jednání s městem
 • pro propagaci a prezentaci cyklistické dopravy ve městě
 • anonymizovaná data mohou být předána třetím osobám

Použité technologie

 • Openlayers
 • Geoserver
 • PostgreSQL/Postgis
 • Apache/PHP
 • knihovny jQuery, Thickbox, jQuery.validate, MapBuilder (proxy.php)

Cyklisté vítáni

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Certifikace obsahuje standardy srovnatelné se systémy jiných evropských zemí (např. Bett & Bike v Německu nebo RADfreundliche Betriebe v Rakousku).

Certifikovaná zařízení v Brně:

Mapa veřejností poptávaných cyklotras

Na konci roku 2009 byla dopracována mapa k projektu “Brno na kole a pěšky”, který byl dotovaným grantem z Jihomoravského kraje. Cílem mapování bylo vytipovat ulice a cesty ve městě, které by cyklisté rádi využívali. Dále barevnou škálou rozlišit subjektivní míru nutnosti přizpůsobit tomu silnici.

Její využití vidíme především pro připravovaný Generel cyklistické dopravy města Brna.

Webová mapa: maps.google.com

Mapa pro Goole Earth:  CykloMapaJmK.kmz (90,1 kB)

Mapa v PDF: CykloMapaJmK-ekolisty.pdf (13,8 MB) – verze připravená do 1/2010 Ekolistů JmK; CykloMapaJmK.pdf (1,8 MB) – původní verze odevzdává objednateli

Textová zpráva: CykloMapaJmK-zaverecna_zprava.pdf (110,8 kB)

Aktualizace: 23. února 2010 byla mapa oficiálně prezentována na 6. výrobním výboru generelu, kde byla pozitivně hodnocena a bude oficiálně použita jako jeden z podkladů pro výrobu konceptu.

Prezentace na generelu: gen-mapa_poptavky.pdf (354,7 kB)

Stav cykloinfrastruktury (leden 2010)

Do roku 2009 se podařilo zrealizovat cca 35 km cyklistických tras, z toho 78 % z nich je rekreačních. Rekreační trasy jsou svým vedením vhodné na vyjížďku, za cestou do města je lze využít jen omezeně.

Jedná se o celkem 21 kilometrů cyklistických stezek nebo pruhů, zbytek tvoří trasy na málo vytížených komunikacích. Většina z nich je na jediné souvislé cyklostezce podél řeky Svratky. Zcela chybí bezpečné trasy pro cestování na kole do centra města.

Nedaří se prosadit vedení cyklostezek či značených cyklopruhů na ulicích, kde by to vedlo k byť jen malému omezení automobilového provozu. V důsledku toho se cyklostezky vytváří na úkor místa pro chodce, což často vyvolává nebezpečné kolizní situace.

V Brně existují zatím pouhé dva cyklistické pruhy na silnici – v ulicích Svatopluka Čecha a Antonína Procházky.

V Brně existuje jediná jednosměrka průjezdná pro cyklisty – v ulici Svatopluka Čecha.