048

Ještě jednou vlevo a hned vpravo před továrnou do ulice Rybářské