Tisková zpráva zítřejšího happeningu na podporu cyklodopravy

by Cykloakce Brno on Monday, May 16, 2011 at 4:31am

Kolo je nejrychlejší dopravní prostředek v širším centru, mimo jiné pomáhá řešit problém s nedostatkem parkovacích míst a přesto nemá podporu náměstka pro dopravu.

V úterý 17.5. se před Novou radnicí a v Café Trojka uskuteční happening na podporu této široce žádané formy dopravy ve městě.

Program happeningu:

07:00 – tvorba vlastního symbolického cyklopruhu v ulici Veselá

07:30 – zaparkujeme kola na místech pro auta zastupitelů

08:30 – oslovíme Zastupitele přímo na jejich jednání

09:30 – Koloparáda – nádvoří Nové radnice

14:00 – Koloblešák – Café Trojka

20:00 – Auto-mat – film, minus Trojka

Text, který bude přednesen na Zasedání Zastupitelstva:

Vážení zastupitelé,

jménem iniciativy Cykloguerilla bychom Vám rádi připomněli vzácnou shodu v předvolebních slibech a to bezvýhradnou podporu rekreační cyklistiky a cyklodopravy. Upozorňuji na rozdíl mezi oběma termíny. Když jedu v neděli kolem Svitavy na pivo do Bílovic, jedná se o rekreační cyklistiku, cyklodoprava je, když jedu na kole ve všední den za svým právníkem do Králova pole. V Brně se pozornost věnuje zejména rekreační cyklistice. To je jistě záslužné, ale pro každodenní život obyvatel města je mnohem důležitější podpora cyklodopravy. Tento rychlý a moderní způsob dopravy má zásadní pozitivní vliv na kvalitu života ve městě obecně a zejména při řešení problému katastrofální dopravní situace v centru Brna je nepostradatelným spoluhráčem. Cyklodoprava:

- není náročná na prostor

- neohrožuje okolí

- nehlučí

- neznečišťuje ovzduší

Jaké tedy byly zmiňované sliby, tedy volební program týkající se cyklodopravy ve volbách v roce 2010?

ČSSD: ... budeme podporovat systémové rozšiřování cyklistických stezek ...

v centru města ...

... vyhlásit podporu akci "Zdravé zelené město Brno", kde půjde o ...

snížení dopravy v některých místech ...podpoříme "Světový den bez aut" ...

... zdraví občanů, systém zdravotní péče, považujeme za jednu z priorit

veřejného zájmu ...

ODS: ... Podpoříme všestranný rozvoj cyklistické dopravy v Brně. Budeme

pokračovat ve výstavbě cyklistických a bruslařských stezek, budeme se

zasazovat o město přátelské cyklistům ...

(KDU - ČSL: ... Snížení hlučnosti dopravy ve městě Brně ...

... Efektivní budování cyklotras a samostatných pruhů pro bezpečný pohyb

cyklistů ... v návaznosti na stávající síť ...

... Realizace opatření snižujících prašnost v ulicích ...

KSČM: ... Zlepšování kvality životního prostředí zahrnuje zejména

opatření pro snižování znečištění ovzduší, hlukové zátěže... zejména z

dopravy ...

VV: ... Rozšíření počtu cyklostezek a jejich začlenění do dopravního systému Brna...

ZELENÍ: ... Všude tam, kde je to třeba, se zasadíme o zavedení opatření

zklidňujících dopravu...... Budeme prosazovat vznik souvislé sítě

bezpečných tras pro městskou cyklodopravu… prosazovat umožnění

průjezdu cyklistů centrem města. ...

... Vytvoření podmínek pro bezpečnou cestu na kole do školy, do práce či

za zábavou je naprostou nezbytností ...)

Na rozdíl od zmiňovaných předvolebních slibů je stávající situace následující:

- dle slov pana náměstka pro dopravu město letos investuje do cyklodopravy 3 miliony korun, což není ani 0,5% z rozpočtové kapitoly doprava. V situaci kdy na kole jezdí pravidelně 2% Brňanů (tedy 8.000) nelze takový stav nazvat podporou; Kdyby podobný podíl ve vztahu k dopraveným osobám dostávala veřejná doprava (přepraví 50% Brňanů), pak by místo 1mld a necelých 700 miliónů korun (což je asi 75% z celkového rozpočtu na dopravu) dostala zhruba 250 mil (což odpovídá míře současné podpory cyklodopravy). To by brněnskou veřejnou dopravu jistě položilo a ne podpořilo.

- navíc plánovaná opatření v cyklodopravě se koncentrují v okrajových částech města, nikoliv tam, kde je to nejvíce třeba – tedy v širším centru.

Změnit tuto situaci není ani složité, ani drahé, stojí to především na ochotě konkrétního člověka se věcí se zájmem zabývat. Generel cyklodopravy, což je podrobný návod jak v otázce podpory cyklodopravy postupovat, je vám k dispozici již od loňského roku. Pokud se ze všech v cykloopatření (kilometry cyklopruhů a ostatních opatření) obsažených v první etapě dle generelu letos dokončilo pouze několik desítek metrů zbývajících opatření na Mendlově náměstí (cyklopruh v „auto-jednosměrce“ - výraz připomíná, že jednosměrnost ulic vznikla hlavně kvůli autům, ale doplácejí na ni všichni), je evidentní, že se tento materiál nevyužívá a nikdo z politiků jeho používání nevyžaduje.

Pane náměstku Kotziane, kdy budou provedena opatření na ulicích – Kounicova, Úvoz, Lidická, Vídeňská či Jihlavská, kdy se postavíte nesmyslnému tvrzení Police ČR, že pohyb lidí na kole v pěší zóně znamená ohrožení života, kdy budou moci studenti důstojně zaparkovat svá kola před fakultami?

Všechna tato opatření jsou realizovatelná takřka okamžitě, a to v souladu se schváleným generelem.

Jako naše zástupce vás žádáme o naplnění vašich předvolebních slibů.

Citace:

Jan Jokl, krajinný architekt, urbanista: „Automatická volba kola v každodenním pohybu po městě při vyřizování zakázek není vedena snahou o ochranu životního prostředí. Je to prostě mnohem rychlejší. Nemohu si dovolit ztrácet čas čekáním v kolonách a hledáním místa pro auto. Navíc, pro mě jako urbanistu, který velice citlivě vnímá veřejný prostor, ulice a náměstí, je kolo pro město ideální v tom, že zabere málo místa. Soukromá auta odložená v prostoru, který by měl sloužit všem, nejsou nejlepší vizitkou města honosícího se přídomky jako moderní, studentské, zdravé atd.“

Josef Patočka, student: Kolo je rychlé, snadné a svobodné, nemusím se vázat na jízdní řády a všude dojedu. Navíc, jeho uhlíková stopa je nulová. Moderní město si nedovedu bez kola představit.