Brno na kole - cyklostezky Brno, cyklomapy, cyklojízdy, critical mass ride

Ke stažení

  • BikeSharing v Brně 05.07. 2012 Pro potřebu OD MMB jsme vytvořili krátkou prezentaci o Veřejném sdílení kol tzv. BikeSharing: http://www.brnonakole.cz/ke-stazeni/20130704mmb_bikesharing.pdf Další informace: http://www.epomm.eu/newsletter/electronic/1012_EPOMM_enews_CZ.pdf http://www.eltis.org/docs/tools/Obis_Handbook.pdf mapa měst, které mají veřejná kola
  • Newslettery koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR 08.12. 2010 Na této stránce si můžete stáhnout pravidelné newslettery koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR Ing. Jaroslava Martínka. Všechny newslettery najdete na stránkách Cyklostrategie.cz.
  • Řízení poptávky po dopravě 17.08. 2010 Autor: Petr Kurfürst Plný název titulu: ŘÍZENÍ POPTÁVKY PO DOPRAVĚ JAKO NÁSTROJ EKOLOGICKY ŠETRNÉ DOPRAVNÍ POLITIKY Vydalo: Centrum pro dopravu a energetiku, Praha 2002 Z obsahu: 1. Dopravní indukce 2. Opačný jev – dopravní redukce 3. Řízení poptávky po dopravě 4. Programy ŘPD podle místa realizace Ke stažení: ŘÍZENÍ POPTÁVKY PO DOPRAVĚ ( .pdf, 4 MB)
  • Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích 03.08. 2010 Předkládaný materiál vznikl na zadání Svazu měst a obcí za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. Hlavním cílem práce je jednoduchým způsobem napomoci samosprávě měst a obcí v prosazování zásad bezpečnosti silničního provozu (BESIP). V oblasti prosazování BESIP se prolíná značné množství zákonných předpisů norem a technických podmínek, které i u ...
  • Výstava fotografií City of Cyclists – Copenhagen Bicycle Life 10.07. 2010 Autorem fotografií z cyklu “City of Cyclist” je dánský novinář, režisér a fotograf Mikael Colville-Andersen. Výstava je součástí mezinárodního workshopu Bezpečná a zdravá pěší a cyklistická doprava ve městech. Fotografie si můžete prohlédnout v přiloženém prospektu: Mikael Colville-Andersen: City of Cyclists další foto: http://www.copenhagencyclechic.com/
  • Podpora městské cyklistiky – porovnání měst Brno a Štýrský Hradec 16.06. 2010 Předložená bakalářská práce se zabývá městskou cyklistikou a její podporou. Představuje cyklistickou dopravu jako environmentálně příznivý způsob dopravy pro město a pomocí zahraničních zkušeností popisuje základní postupy její podpory. Stručně ukazuje zakotvení podpory cyklistické dopravy na úrovni České republiky a konkrétně mapuje cyklistickou dopravu v Brně. Zde poukazuje na současný stav a největší bariéry jejího ...
  • Bolesti cyklodopravy a jednosměrky 06.06. 2010 Dokumenty vypracované v roce 2010 a předané do rukou Odboru dopravy MMB. Kupodivu oprášeny v roce 2012, kdy část problémů šla do projekce. Největší problémy cyklodopravy, Brno 2010 Vybrané jednosměrky, Brno 2010
  • Město pro pěší – sborník 10.01. 2010 Město přátelské k chodcům je společensky i ekonomicky úspěšné – asi touto větou by se dal charakterizovat sborník příspěvků z českých i zahraničních měst na téma pěší dopravy ve městech. PDF ke stažení: Město pro pěší – sborník
  • BrnoWalk 09 – příspěvky ze semináře 22.12. 2009 Prezentace z akce: Webové stránky konference. část 1 – prezentace českých projektů Vize udržitelného města – Visions of the Sustainable City Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc. Pedestrians Michaela Valentová Zóny 30 a jejich přínos pro chodce Ing. Pavel Skládaný Bezpečná cesta do školy – české aplikace a zkušenosti Mgr. Zuzana Strnadová, Mgr. Iva Provalilová Program ...
  • Cyklistika pro města 23.11. 2009 Cyklistika je rovnocenným druhem městské individuální dopravy. Má pozitivní dopad na mnoha úrovních: individuální, obecní, životního prostředí. Brožura detailně zkoumá její jednotlivé přínosy (ekonomické, ekologické, sociální, zdravotní) a představuje, jak lze ve městech podmínky pro cyklisty zlepšovat. Nechybí praktické příklady cyklistům nakloněných měst u nás i zahraniční. Aktualizovanou verzi vydalo Ministerstvo ...