Brno na kole - cyklostezky Brno, cyklomapy, cyklojízdy, critical mass ride

Kontakty

Brno na kole, zapsaný spolek pořádá v Brně cyklojízdy pod značkou Nakolen(a).

Posláním spolku je zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna, zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, podněcovat diskusi o urbanismu, nabízet urbanistická a dopravní řešení přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj pěší dopravy, cyklodopravy a městské hromadné dopravy ve městě.

Spolek naplňuje své poslání touto činností:

  • pořádání shromáždění, průvodů, aktivizace veřejnosti, především formou cyklojízd,
  • šíření informací o pěší dopravě, cyklodopravě, městské hromadné dopravě a individuální motorové dopravě,
  • jednání s institucemi státní správy a samosprávy, zejména odbory dopravy, politiky, Policií ČR, a dalšími organizacemi a stakeholdery,
  • ochranou přírody a krajiny s cílem účastnit se správních řízení,
  • jinými aktivitami souvisejícími s posláním spolku.

Občanské sdružení Brno na kole vzniklo 22. ledna 2009. Svou činností soustřeďuje snahy v Brně a navazuje na úsilí klubu Bicybo (od roku 1990) a následně hnutí Duha (od roku 2006). V roce 2015 se Brno na kole transformovalo na zapsaný spolek.

Kontaktní údaje

Brno na kole, z.s. (výpis ze spolkového rejstříku)

Michal Šindelář – mluvčí, člen řídítek (statutárního orgánu)

Martin Špaček – mluvčí