Brno na kole - cyklostezky Brno, cyklomapy, cyklojízdy, critical mass ride

Historie cyklo-sdružení v Brně

V Brně v letech po „Sametové revoluci“ vznikla dvě sdružení zaměřená přímo na podporu cyklodopravy a to „Bicybo“ a „Brno na kole“ a několik neziskových organizací (Hnutí Duha, Děti Země, Nesehnutí) vedlo kampaně s tímto cílem. V průběhu let v Brně pro-cyklistické hnutí působilo s různou intenzitou, ale každý rok (od roku 1993) se uspořádaly minimálně dvě tradiční cyklojízdy za spolupráce právě aktivních sdružení či kampaní.

Bicybo

Jiří Jedlička na cyklojízdě na jaře 2005

Jiří Jedlička na cyklojízdě na jaře 2005

Na úplném počátku v lednu roku 1990 vzniklo iniciativou jednoho z prvních zaměstnanců Ekocentra Jiřího Jedličky Bicybo (Bicyklové Brno) jako jeden z klubů brněnského Ekocentra. Inspirací brněnským cyklistům byla bratislavská iniciativa Bicyba (Bicyklová Bratislava), která je aktivní dodnes. První cyklojízdu Bicybo uspořádalo již v dubnu 1990 a na jejich pořádání se částečně podílí dodnes. Od roku 1993 se pořádaly i podzimní cyklojízdy na Den bez aut a to v prvních letech oficiálně pod záštitou Dětí Země. Kromě pořádání jarních cyklojízd se Bicybo účastnilo v roce 1991 projenávání Studie rozvoje cyklistické dopravy v městě Brně (DIOmB, 1992), vytvořilo osvětovou brožuru o městské cyklistice (1992). Zabývalo vytvářením cyklistické mapy Brna, která však nikdy nebyla dokončena a vytištěna. V roce 1993 se Bicybo kvůli finančním problémům Ekocentra osamostatnilo. Bicybo vydávalo tisková prohlášení, organizovalo petice, spoluvydávalo časopis Brněnský cyklista (1993-2008). Komentovalo plánované cyklistické stavby a lobovalo za ně (např. přestavba ulice Hlinky), připomínkovalo změny zákona o provozu na pozemních komunikací. Problémem podle Jedličky po celou dobu působení bylo, že se téměř nikomu z členů nechtělo do komunikace s úřady a když už se pro tento krok rozhodli, tak brzy ztratili motivaci v činnosti pokračovat a to kvůli negativnímu přístupu magistrátu a pomalým posunům vpřed.

Dnes se aktivity Bicyba zúžily na udržování internetových stránek a pomoc s pořádáním cyklojízd. Aktivní členové se začlenili do občanského sdružení Brno na kole.

Po Brně na kole bezpečně – Hnutí Duha

Miloš Hotař

Miloš Hotař

V roce 2006 přebral iniciativu od Bicyba Miloš Hotař, který založil aktivistickou kampaň s názvem „Po Brně na kole bezpečně“ pod místní skupinou Hnutí Duha Brno. S přibližně deseti dalšími nadšenci (většinou studenty) převzali pořádání cyklojízd a zvedli jejich průměrný počet návštěvníků na dvojnásobek. Také sepsali petici na podporu cyklodopravy, pod kterou během několika měsíců získali podpisy 8 490 lidí. Ta byla následně předána primátorovi města Brna a to v termínu krátce před komunálními volbami v roce 2006. Následovalo oslovení hlavních kandidátů politických stran s dotazem, co udělají pro cyklodopravu v případě, že budou zvoleni. Dotazníky byly následně zveřejněny v médiích a je možné, že pomohly rozhodnout o úspěchu strany Zelených v komunálních
volbách.

Podle Miloše Hotaře bylo hlavní aktivitou kampaně komunikace s medii: „V čase našich aktivit se o cyklodopravě v Brně v médiích hodně psalo. Během sezóny se dá říci, že to byl v průměru jeden článek, reportáž či televizní rozhovor týdně. S myšlenkou, že téma, o kterém se nemluví je mrtvé, jsme vydávali tiskové zprávy a hlavně dělali akce pro novináře, jejichž zájem o toto téma pak nebyl jen na Den Země a Den bez aut, ale i po celou sezónu.“

Kampaň skončila odchodem Miloše Hotaře z Brna. Z dnešního pohledu se dá říci, že to bylo zatím nejaktivističtějším obdobím brněnských občanských iniciativ podporujících cyklodopravu.

Brno na kole o.s.

Nástupci kampaně Po Brně na kole bezpečně bylo v roce 2009 založeno občanské sdružení Brno na kole, které se více či méně úspěšně pokusilo navázat na její aktivity. Kvůli nedostatku času členů (většinou pracující lidé s rodinami) se vytratila intenzita akcí i výraznější kontakt s medii. Hotař k tomu řekl:„Je to škoda, neb díky politickému nastavení Magistrátu města Brna, by byla situace mnohem snazší, než v začátcích kampaně Po Brně na kole bezpečně, kdy náměstkem primátora byl člověk vlastnící autosalón, takže z jeho strany nemohla býti o podpoře cyklodopravy ani řeč.“

Také podle Jedličky se přístup magistrátu k podpoře městské cyklistiky vyvíjí. „V časných porevolučních letech nebyl čas ani peníze to řešit, avšak alternativní způsoby dopravy měly jistou podporu. To se však časem proměnilo a nastala doba, kdy oficiální stanovisko města bylo, že cyklistika do města nepatří. Dnes je cítit tlak, že by se pro městskou cyklistiku mělo něco udělat a to považuji za veliký pokrok.“

Aktivity o.s. Brno na kole v současnosti díky příchodu nových lidí nabírají na síle. Byla vytvořena mapa poptávaných cyklotras v Brně, která bude zařazena do připravovaného Generelu cyklistické dopravy a byl vytvořen dokument Bariéry pro cyklistickou dopravu. Připravuje se spuštění kampaně „Kudy jezdíš?!“, která má za cíl vytvořit s pomocí veřejnosti neoficiální cyklistickou mapu města Brna a chystá se ve spolupráci s obchodem „Cyklistické speciality“ první svépomocná dílna. Sdružení se také pustilo do přímého oslovování odpovědných lidí na Magistrátě města Brna. Jak řekl Vít Moštěk: „Město Brno již dlouhodobě postupuje způsobem: „kdo nic nedělá nic nezkazí“. Hlavní problém nastartování rozvoje cyklistické dopravy v Brně není technický, ale lidský.“

O vývoji infrastruktury cyklostezek a cyklopruhů najdete více zde: http://www.brnonakole.cz/jak-zmenit-brno/co-buduje-radnice/