Brno na kole - cyklostezky Brno, cyklomapy, cyklojízdy, critical mass ride

Naše projekty

Snažíme pracovat na konkrétních projektech, které mají napomoci rozvoji městské cyklodopravy a jako malé střípky zapadnou do mozaiky. I malé kamínky mohou pomoci proměnit tvář města, na místo vstřícnější chodcům i cyklistům.

Co bude v roce 2017

 • budou cyklojízdy
 • budeme se snažit získávat zprávy o dění na poli cyklo*
 • budeme monitorovat změny v ulicích města z pohledu řidítek
 • budeme aktivně jednat s městem jak nejlépe dohnat předchozí ztracené roky

Činnost v roce 2016:

 • bylo 6 cyklojízd
 • kampaň Jezdím pro Brno (FB)
 • 2. série pořadu Rádia R Šlapeme a pícháme (FB)
 • 10.11.2016 – Cyklosjezd
 • 7.11.2016 – schůzka s novým náměstkem pro dopravu Hollanem
 • 12.5.2016 – 1. brněnský ghostbike 🙁

Činnost v roce 2015:

Co se podařilo dříve

Projekty a dění

 • Prší v Brně? Prší, ale nezmoknu. Často považujeme Amsterdam nebo Kodaň za Mekky cyklodopravy a zároveň je vnímáme jako místa, která mají pro jízdu na kole ideální podmínky. A to nejen vybudovanou infrastrukturu, ale i prostředím poskytnuté přírodou. Tento článek se bude věnovat srovnání podnebí výše jmenovaných měst a Brna, a to zejména skrze teplotu, srážky a vítr. Shrnutí V létě je u nás ...
 • Připomínky k návrhové části PUMM Brno Připomínky Brna na kole k návrhové části PUMM Brno (verze k připomínkám z února 2017) Shrnutí Plán udržitelné mobility města (PUMM) si stanovuje ambiciózní plán pro budoucnost, kdy kvalitní MHD má doplnit chůze a jízda na na kole, význam aut má být mírně upozaděn. Tomuto cíli však neodpovídají reálná opatření pro jízdu na kole a chůzi, neboť ...
 • Nehodová místa v Brně Aktualizace 27.6.2018 v části “cyklo-obousměrky”. Nehoda je nepříjemná věc, důležité je však na ni nezapomenout. Sama nehoda je do jisté míry událost nahodilá, tedy souhrou mnoha okolností (např. lidé, ulice, počasí, vozidla). Nicméně více nehod na jednom místě naznačuje, že na úředně schválené ulici je někdy více, někdy méně skrytý problém. Sledujme tento nežádoucí jev v ...
 • Cyklisté se chovají hrozně Kdo někdy byl v Amsterdamu, může potvrdit, že cyklistům tady patří ulice. Kde mezi cyklisty a motoristy vzrůstá napětí, Amsterdam je výjimkou. Cyklisté zde běžně porušují dopravní předpisy, nehledí na riziko zranění či pokuty, až by se mohlo zdát, že Amsterdam je ze všech divokých západů nejdivočejší. Ale zřejmě i tenhle chaos má svoje pravidla.   originální ...
 • Výkyvy počtu cyklistů v průběhu roku Jedno z častých nedorozumění v oblasti cyklistiky plyne ze spojení dvou dosti odlišných světů lidí užívajících jízdního kola: dopravní cyklistiky jako způsobu městské mobility a rekreační cyklistiky jako formy turismu nebo sportovní aktivity. Jedním z důsledků splývání těchto dvou skupin je nesprávné hodnocení jejich chování a potřeb. V našem článku se zaměříme na dlouhodobé sledování sezónních výkyvů. Již ...
 • Rozšíření vjezdu do pěší zóny aneb 25 let úsilí Několik poznámek k rozšíření možnosti vjezdu do pěší zóny pro lidi na kole z 16 na 24 hodin denně provedené 2. listopadu 2015: O vjezd do pěší zóny jsme usilovali dlouho; během dlouhých 25 let město nebylo schopno umožnit vjezd, ani vytvořit alternativní trasu skrz centrum přes parky podél ulice Koliště (Politická shoda byla už u ...
 • Lidí na kole jezdí dvakrát víc než před 10 lety Lidí na kole jezdí dvakrát víc než před 10 lety, lze vyčíst ze sčítání, které si objednává město. Sčítání je jedním ze základních podkladů pro plánování a bezpečnost v dopravy. Srovnání součtu klíčových ulic Počet cyklistů v ulicích Brna se za 10 let zdvojnásobil. Až 3× nárůsty lze pozorovat na Nových Sadech (cyklo+BUS pruhy od 2010), Kounicově ...
 • Ulice M. Horákové s lidským rozměrem Jako důvod, proč po rekonstrukci ulice Milady Horákové (dále MH) nevznikla pěkná, reprezentativní a bezpečná ulice pro chodce a cyklisty se stromořadím, uvádí město, že nebylo dost místa. Ale jak zní jedno rčení, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Pojďme si ukázat, co všechno mohla ulice v rámci českých norem do sebe vstřebat, ...
 • Bezpečnou cyklostezku poznáš podle počtu sukní Zda v Brně rostou cyklostezky bezpečné pro jízdu na kole je možné sledovat nejen na mapě či sčítáním jejich délek, ale také nepřímo, skrze chování lidí. V literatuře je popsáno, že ženy vnímají nebezpečí daleko intenzivněji než muži, kteří někdy riziko berou jako výzvu. Podobně je tomu s věkem: starší lidé si jsou vědomi svých limitů ...