Změny ulic k červnu 2018

Tento článek popisuje změny k lepšímu v brněnských ulicích za 1. polovinu roku 2018. Dřívější změny jsou k nahlédnutí pod štítkem změny. O většině jsme průběžně informovali na našem Facebooku.

Obousměrka části Francouzské (Brno-sever, 700 m)

V rámci rekonstrukce kanalizace ulice Francouská (2016-2018) byla v úseku Příční-Přadlácká zřízena a postupně zpřístupněna cyklobousměrka. Jízdní pás je o šířce 4 m a s oboustranným podélným parkováním, což při jízdě z kopce neposkytuje ochranu před dveřmi aut a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Bohužel poslední úsek, kterým je Přadlácká-Cejl zůstal jednosměrkou a prakticky zničil jakýkoliv význam tohoto opatření ve spojení centra po Cejlu k řece Svitavě. Šířkové uspořádání tohoto úseku 8,0 m mezi obrubami by bez omezení takové řešení umožňovalo a nevyvolalo žádné nároky, ani na SSZ křižovatky. Mapa, StDZ1, StDZ2 a dříve StDZ3, 4, 5 a 6.

Foto: Marek L.

 

 

Cyklopruhy Novolíšeňská (Líšeň, 900 m)

Na konci května byly vyznačeny cyklopruhy na Novolíšeňské za 1,7 mil. Kč. Spolu s cyklopruhy na Mifkově (od 2012) jde o 1,8 km dlouhé propojení mezi Hády a starou Líšní. Alternativou mimo provoz je cesta přes Střelnici.

Projekt je z minulého volebního období, kdy vedení města razilo heslo “Nevadí, že tam moc nikdo nejezdí … Hlavně, že je tam dost místa a nikomu to nebude na obtíž.” Obecně je dobře, že se vytváří lepší cesty, ale přeci jen to stálo polovinu ročních výdajů na cykloopatření v Brně. Mapa, StDZ.

Foto: Marie z K.A.

 

 

Stoupací cyklopruh Podnikatelská (Královo Pole, 400 m)

V ulici Podnikatelská (dříve označovaná jako Kolejní) bylo na jaře 2016 vyhláškou stanoveno dopravní značení – stoupací cyklopruh. Dlouhou dobu se nic nedělo, neboť Brno zařadilo “malování” tohoto opatření do balíčku k žádosti o dotaci, se kterou neuspělo. Následně bylo v roce 2017 opatření zařazeno do jiné žádosti o dotaci, která měla umožnit okamžitou realizaci nehledě na úspěšnost žádosti. Podle slov zástupců Odboru dopravy a Brněnské komunikace a.s. na setkání s firmami z Technologický Park Brno mělo být opatření realizováno, “jakmile klimatické podmínky dovolí”. Během jara 2018 věta “jakmile klimatické podmínky dovolí” zazněla opět na setkání náměstka Jaroslav Kacer se zástupci Technoparku, mnozí v sále se už uhihňávali.

Máme červen 2018 a stoupací cyklopruh je konečně téměř po 2,5 letech vyznačen. Cyklopruh navazuje na první ochranné cyklopruhy na ul. Technická před IBM, připojení na cyklostezku na Purkyňově řešeno není (ale celá ta stezka je na delší povídání). Mapa, StDZ1, StDZ2.

Foto: Petr G. (ještě bez svislého dopravního značení)

Stoupací cyklopruh Líšeňská-Křtinská (Vinohrady, 700 m)

Minulý týden byl vyznačen stoupací vyhrazený cyklopruh na Líšeňské-Křtinské v úseku od ul. Viniční po zastávku Malá Klajdovka. Z kopce dolů je zastaralý piktokoridor nebo nic, cyklopruh není provázán s další křižovatkou “Křtinská×Věstonická”. Tento úsek denně využívá asi 200 lidí na kole a řadí se tak k těm méně vytíženým. Navazuje na problematický úsek ul. Táborské s tramvajovou tratí, kde je zvýšený počet nehod. Od vyvěšení na úřední desce po realizaci opatření uplynulo 1,5 roku Mapa, StDZ1, 2 a 3. Městu se nepodařilo zkoordinovat svůj druhý projekt, přechod Líšeňská a týden po té byl pruh rozvrtán a díky nové zúžené silnici pro přechod. Proto asi bude nový cyklopruh zase zrušen odhadem v délce několika desítek metrů.

Připravované projekty

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:

 • jednostranný (stoupací) cyklo-pruh (případně doplněný piktogramy) E. Přemyslovny-Dlouhá, Osová, Pisárecká
 • cyklo-obousměrky Veselá (Skrytá-Solniční), Solniční (Veselá-Opletalova), Orlí (Divadelní-Novobranská)
 • podjezd cyklostezky Svitavská (ul. Hladíkova) – 2020+
 • přejezd Svitavské cyklostezky přes ulici Cejl-Zábrdovická – 2018
 • cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2020+

Všechny obousměrky v Brně

Zobrazit větší mapu (mapa je stále aktuální, nezastarává s časem od publikace článku)

Sumarizace

Délka komunikací v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 44 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 13 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(“cycleway:right” OR “cycleway:left”) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 11 km (50 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

Radní schválili investiční záměry na nové cyklostezky

Rada města Brna na svém zasedání 26. června 2018 schválila sérii investičních záměrů o celkové výši 100 mil. Kč. Pokud se tyto projekty podaří připravit a dostanou se i do závazného plánu investic, mohli bychom se v příštích letech dočkat realizace následujících opatření:

 • Tří (z celkových 8) etap Cyklistické trasy údolím Ponávky:
  • 2. etapa: Tř. Kpt. Jaroše (10,25 mil. Kč): https://mapy.cz/s/2RdlN … “trasa bude vystavěna v aleji ve středu ulice … Na konci tohoto úseku bude úrovňový přejezd ulice Lužánecké do parku Lužánky.”
  • 5. etapa: Červený mlýn–Myslínova (52,8 mil. Kč): zhruba tady https://mapy.cz/s/2Rdkz … “trasa povede oddělená od dopravně zatížené Svitavské radiály. Zajistí se tak větší bezpečnost cyklistů i dalších účastníků silničního provozu.” (zároveň se zde chystá stavba nové retenční nádrže Červený mlýn)
  • 7. etapa: Podhájí–Karásek (3,4 mil. Kč): https://mapy.cz/s/2Rdg2 … “Trasa v délce asi 500 m vede po současné pěší cestě překonávající malou terénní vlnu, překračuje po upravené stávající lávce Ponávku a podél železničního tělesa pokračuje až k podchodu u nádraží Brno–Řečkovice, kde se napojuje na ulici Karásek. V současnosti je v tomto úseku pro cyklostezku využívána nezpevněná cesta, která nemá dostatečnou šířku ani sklon pro odvodnění. Lávka přes Ponávku má nedostatečnou šířku. Cílem chystané investice je navrhnout kvalitní cyklistickou trasu potřebných parametrů zajišťující bezpečnost cyklistů a dalších uživatelů.”
Přehledová mapa cyklotrasy “Údolím Ponávky” (zdroj: TS KPMB MMB)
 • Cyklostezka Tuřany–Dvorska (29 mil. Kč): https://mapy.cz/s/2RdnP
  • “vybudování obousměrné stezky pro pěší a cyklisty v šířce 2 m a délce asi 2,1 km. Stezka bude doplněna také o veřejné osvětlení”
 • Dokončení cyklostezky v úseku podél Svitavy mezi ulicemi Kaštanová–Černovickáhttps://mapy.cz/s/2Rd9F
Zdroje:

Dva a půl tisíce lidí na kole vyráží zachránit Brno

Brno (2. května 2018) – Téměř dva a půl tisíce účastníků se letos zapojí do květnové kampaně Do práce na kole, kterou v Brně již posedmé pořádá Nadace Partnerství. V porovnání s loňskem se jedná o šest set zájemců více. Brno je hned po Praze městem s nejvyšší účastí, celkově po Česku vyrazí každý den bez auta šestnáct tisíc zaměstnanců. Cílem kampaně Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze.

Velká jarní cyklojízda 2018 v Brně. Foto Jakub Kriš.

Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu,“ podtrhuje hlavní misi kampaně její brněnská koordinátorka Anna Petříková.

Heslem letošní Kampaně je Zachraň město! „Každý, kdo si vybere šetrnou dopravu na vlastní pohon, zachraňuje své město a stává se superhrdinou,“ vysvětluje Anna Petříková.

V rámci soutěže se účastníci mohou zapojit hned do několika kategorií zaměřených na pravidelnost, délku jízd či kreativitu. Zaměstnavatelé zase mohou bojovat o titul Cyklozaměstnavatel roku. „Kampaní bychom chtěli motivovat zaměstnavatele, aby svým pracovníkům vytvořili pro dojíždění na kole co nejlepší podmínky, jako je instalace stojanů, sprch a šaten,“ rozvádí myšlenku kampaně Anna Petříková. Podmínky v zaměstnání jsou totiž často klíčové při rozhodování zaměstnanců, jak se do práce dopravit.

Na slavnostním vyhlášení 5. června Otevřené zahradě Nadace Partnerství získá vylosovaný výherce se stoprocentní dojížďkou hlavní cenu – kolo od Cyklospecialit. Za měsíc v pedálech čekají týmy další ceny – vstupenky do vily Tugendhat od Muzea města Brna, poukazy na víkendový pobyt v zařízení Cyklisté vítáni, software Zoner Photo Studio, helma a světla od Citybikes, poukazy na Rekola či Autonapůl.

Více na www.dopracenakole.cz

Stavba tramvaje Plotní ukazuje chronické problémy s plánováním

Byla podepsána smlouva na přestavbu 2,5 km ulic s názvem “Soubor staveb Tramvaj Plotní” za 1,2 mld. Kč (pro srovnání jde o částku, kterou stát zadotoval cyklostezky v celé ČR za 15 let). Soubor staveb obsahuje prohození tramvaje z Dornychu na Plotní, ale také zcela nové ulice Nová Rosická a Kalová. Dnes je tato oblast dopravní špunt pro všechny druhy dopravy. V Generelu cyklodopravy 2010 jsou zde navrženy chybějící radiální i příčné možnosti jak projet rozvíjejícím se územím. Nyní městem slibované a generelem požadované zlepšení je však jen částečné – především díky zaslepení Plotní pro auta výměnou za dálnici na Dornychu. Navržený systém pohybu na kole ale používá výhradně překonané piktokoridory (jak na obslužných, tak tranzitních ulicích), které navíc často zcela mizí. V místech nejpotřebnějších – na 6 pruzích od centra a na hlavní páteřní cyklotrase Nová Rosická, která má sloužit jako tangenciální trasa a příjezd mimo jiné i k potenciálně odsunutému nádraží – nebudou žádná vhodná opatření pro cyklisty. Po 15 letech přípravy této stavby a po 35 letech od otevření autobusového nádraží, ke kterému bude dostavěna tramvaj, se ukazuje, že stále chybí komplexní přístup k městské mobilitě. Schválený projekt je dalším z příkladů nejen nedostatečně kvalitního plánování dopravy v Brně, ale obecně nekoncepčního rozvoje našeho města.

Nové uspořádání ulic přinese:

 • Plotní
  • přemístění tramvaje z Dornychu
  • tři nové zastávky Zvonařka, Železniční a Konopná
  • ulice zaslepena pro auta značkou v místě zastávky Zvonařka
  • piktogramy v celé délce, nevhodné odstupové vzdálenosti od parkování
  • piktogramy kříží nájezdové a sjezdové větve křižovatky VMO Zvonařka, kde bude cyklista dávat přednost přestože jede přímo
  • krátká cyklostezka ve špuntovací zastávce Zvonařka s nejasným řešením podél fasády (byť je alespoň dobře že nekříží koleje jako je tomu např. na ul. Táborská)
  • tu a tam se objeví předsunutý box pro cyklisty V19
 • Dornych
  • 4-6 pruhová komunikace, kdo si troufne může jet
  • v úseku Přízova->Mlýnská a Úzká->Plotní piktogramy
 • Přízová
  • ulice bude zobousměrněna pro všechny (dnes jednosměrka)
  • nový výjezd na Dornych jen doprava
 • Nová Rosická
  • 8 m široký zárodek nové tangenciální ulice k nádraží
  • bez opatření
 • Široká
  • stavebně beze změn (dnes jednosměrka)
  • výjezd jen doprava
 • Kovářská
  • obousměrka s 30km/h, ale jen pro kola (dnes jednosměrka)
  • výjezdy jen doprava
 • Kalová
  • piktogramy
  • tu a tam se objeví předsunutý box pro cyklisty V19

Co se musí ještě změnit:

 1. Zcela nahradit zastaralé využívání piktogramů (v rozporu s TP 179:2017 str. 14 a 40 i ČSN 73 6110 tabulka 24) a to jak na komunikacích zklidněných (Plotní), zatížených (Kalová) a zcela přetížených (Dornych). Dále jsou piktogramy v rozporu s předpisem umisťovány v dveřní zóně parkujících aut.
  • Tam kde budou komunikace zklidněné nebo zatížené je třeba je nahradit ochrannými cyklopruhy.
  • Tam kde jsou přetížené komunikace, je třeba aplikovat správně vyhrazené cyklopruhy v kombinaci s jízdou po chodníku.
 2. Vytvořit bezpečné napojení Plotní na centrum města. Např. podél OC Vaňkovka byla při jeho výstavbě navržena cyklostezka (proto ten chodník vypadá tak široký), která z důvodu krátké délky nikdy nebyla zprovozněna, nyní je možnost na ni navázat a propojit ji se zklidněnou Plotní.
 3. Dořešit absentující napojení Plotní na sídliště Komárov-východ (ul. Za Mostem, Hodonínská) a z obousměrné Kovářké na Škrobárenskou.
 4. Dořešit příčné vazby Plotní, zejména nové komunikace Nová Rosická, Kovářská, Kalová a dále Přízová a Zvonařka. Vybavit ulice cyklo-opatřeními tak, aby mohly tvořit příčné vazby na okolí a na tangenciální cyklotrasy klidné a rychlé v celém rozvojovém území, jak to plyne z územně plánovací dokumentace a Generelu cyklodopravy 2010.

Zdroje:

 • https://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-plotni/
 • https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/strategicke_projekty/Tramvaj_Plotni/B.2.1_Situace_stavby_ortofoto.pdf
 • http://www.brnonakole.cz/mapy/2010_gen_brno2030/?zoom=16&lat=49.1848&lon=16.61871&layers=B00000T
 • https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64/zakazka/P16V00000153
 • http://brnonakole.cz/wp-content/uploads/PDPS_SO-102.1-Situace.pdf
 • http://gis.brno.cz/arcgis/rest/services/PUBLIC/upmb_18/MapServer?f=jsapi
 • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4345380

Brno vyslyší nejzranitelnější účastníky dopravy

Už na jaře jsme Vás informovali o spuštění Participativního rozpočtu města Brna s názvem Dáme na Vás a provedli jsme výběr Brňany podaných projektů zaměřených zlepšení podmínek pro obyvatele Brna dopravující se pěšky nebo na kole, kterých byla zhruba čtvrtina z celkového počtu 216. Přes léto proběhlo posouzení proveditelnosti příslušnými odbory magistrátu, městskými částmi a dotčenými městskými společnostmi. Nyní (1.11. – 22.11.2017) probíhá finální hlasování. To rozhodne, který z 83 proveditelných projektů bude realizován.

O celkovou částku 20 mil. Kč bojuje celá řada dobrých nápadů na zlepšení našeho města a my Vám opět přinášíme výběr těch, které se zaměřují na bezpečnější infrastrukturu pro nejzranitelnější účastníky dopravního provozu. V seznamu níže naleznete názvy projektů s odkazy na jejich webovou stránku s detailním popisem a případné odkazy na propagační videospoty.

Proveditelné projekty pro pěší a cyklisty:

Poslední uvedený projekt je momentálně (neděle) zároveň prvním v průběžném pořadí. Je tak vidět, že pro Brňáky Stará dálnice představuje významnou prostorovou bariéru. Vzhledem k solidnímu náskoku projektu věříme, že nakonec bude mezi realizovanými. Projektem navržená studie by měla předložit řešení tohoto problému pro dopravu i rekreaci v této jinak krásné oblasti a snad se pak brzy dočkáme i jeho vyřešení.

První projekt z našeho seznamu je aktuálně těsně pod čarou realizace, proto prosím zvažte podporu právě jeho.

Hlasovat mohou pouze občané města Brna starší 18 let, každý má k dispozici sedm hlasů: 5 kladných a 2 záporné. Jednomu projektu můžete udělit max. 2 kladné a 1 záporný hlas.

Děkujeme, že podporujete udržitelnou dopravu v našem městě 🙂

Rekonstrukce Křenové zhoršuje bezpečnost

Letošní stavba úseku Koliště-Špitálka

V polovině listopadu se po 2 měsících a 35 mil. Kč otevírá Křenová. Hlavní úkol byl ze strany DPMB výměna kolejí, ostrůvků zastávek, asfaltu, části obrubníků, části chodníků, přechody, o nějaké drobné si řekly i Teplárny a BVK.[1] Je to jedna z hlavních ulic, na kterých mají být dle cyklogenerelu cyklopruhy, ale nebudou… Nejen, že ale nedošlo ke zlepšení, některé úseky se, z hlediska bezpečnosti lidí na kole, ještě zhoršily.

Zato zde najdete jízdní pruhy i šířky dálnice, řadící pruh o šířce 9 m, užší než minimální normové ostrůvky přechodu nebo tramvajové ostrůvky připravené pro nebezpečné předjíždění cyklisty, další nepříjemné řazení pro jízdu přímo ve středu vozovky (u Špitálky). Obtížně přístupné jsou i nadále příčné vazby ulice z Rumiště (cykloobousměrka) a vazba Špitálka-Štěpánská.

Odsunutá zastávka Vlhká k Úřadu práce ponechává šířku 3,5 m mezi obrubníky a vytváří tak nebezpečné situace pro těsné předjíždění cyklisty.
Snad nejširší řadicí pruh v Evropě (9 m pro přímý směr) zato s nevyhovujícím ostrůvkem (příliš úzký) přechodu a bez cyklo opatření.

Tato stavba se připravovala v tomto volebním období, v polovině roku 2014 byla zadána studie ulice, následně další stupně projektových dokumentací. Až 02/2017 byla podána žádost o územní rozhodnutí a v 11/2017 bylo stanoveno dopravní značení. Nyní je ulice na 7 let zablokována a na provedené zásahy běží ochranná lhůta (vyhláška MMB 08/2009). Pokud by se poté k opravě opravy přistoupilo, bude to přirozeně výrazně dražší než udělat vše hned napoprvé.

Nové dopravní značení = nula pro bezpečnost lidí na kole. [PDF, 2]
Dle TP179:2017 (nebo dtto viz také metodika Cyklogenerel Brna 2010) se nesmí provádět vozovka u tramvajových ostrůvků o šířce mezi 3,00 až 3,75 m.

Osa ulice Křenová-Olomoucká

Osa vychází z bermudského trojúhelníku Křenová-Dornych-Zvonařka, kde jakýkoliv způsob o její podélné přejetí nebo příčné projetí je nemožný nebo obtížný. Osu ulic Křenová-Olomoucká lze rozdělit na úseky, které město buď cíleně cyklistům přizpůsobuje nebo na úseky, kde se bezpečnost po rekonstrukci naopak zhoršuje.

 • Křenová, úsek Koliště-Špitálka
  • rekonstrukce bez cyklo 09-11/2017, rekonstrukce tratě, ostrůvku a vozovky za 35 mil. Kč [1]
 • Křenová, úsek Špitálka-Tržní
  • příprava studie [2], snad v budoucnu s cyklo
 • Olomoucká, úsek Tržní-Životského
  • rekonstrukce bez cyklo 04-06/2016 rekonstrukce tratě, ostrůvku a vozovky za 30 mil. Kč [3]
 • Olomoucká, úsek Životského-Spáčilova
  • zatím nic
 • Olomoucká, úsek Spáčilova-Černovičky
  • nové cyklopruhy 07/2017

Závěr

Na této letošní opravě Křenové i loňské Olomoucké lze demonstrovat, že koordinace staveb se v Brně stále nedaří. Ačkoliv na jednom konci této významné radiály se po léta připravuje cyklopruh, na druhém se naopak už z většiny realizovala opatření rozporná. Na poslední díl opravy Křenové-Olomoucké snad bude provedena studie[2], která zajistí zohlednění lidí na kole, sic s křížkem po funuse.

[1] http://kopemezabrno.cz/2017/11/12/uzavirka-na-krenove-konci-ulice-bude-prujezdna-od-pondeli-13-11/
[2] https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-99944000/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-99944000
[3] https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/uzavirka-sevre-olomouckou-ulici-oprava-tramvajove-trate-vyjde-na-30-milionu-20160216.html

Správná výška obrubníku na cyklostezce je 0 cm

Obrubník odděluje chodník od vozovky, jde o schod o výšce 12-16 cm. V místech, kde se z chodníku vstupuje na vozovku, bývá však tento schodek snížen na minimum a je často doplněn přechodem pro chodce. Už v raných 90. letech jsme si určili, že pro bezbariérové řešení z pohledu chodce je jeho výška 0 cm, maximálně 2 cm a to zejména z důvodu bezproblémového odtoku vody po okraji vozovky do dešťové vpusti.[1] Reálně však je nutno počítat s 1-5 cm podle realizační stavební přesnosti a přihlížet i k dlouhodobým deformačním změnám vozovky. Ani současná výstavba změny k lepšímu nepřináší a prostý rozpor s legislativou se tiše přechází.

Správné řešení obruby v kameni OP3 s nášlapem 0 cm (do 5 mm), ostrůvek přechodu s přimknutým přejezdem. Jeremenkova, MPR Olomouc, realizace 2017.
Vhodné řešení obruby v betonu s nášlapem 0 cm (do 5 mm) ABO 2-15, přechod účelové motorové komunikace na chodník (bruslařskou dráhu). Dopravní hřiště Riviéra, Brno, realizace 2015.

Obrubníky na cyklostezkách

Výše uvedené bezbariérové řešení chodníků je automaticky přejímáno na městské cyklostezky, ze kterých je ale také někdy třeba sjet a vydat se dále po vozovce. Při přejezdu 2-5 cm obrubníku na městském kole ucítí jezdec nepříjemný náraz, který zdravotně zatěžuje páteř a zápěstí. Když takový obrubník potká člověk na kole jeden za kilometr, snadno se nad něj povznese. Pokud však cyklostezka křižuje vozovku, jde o dva obrubníky, s ostrůvkem uprostřed vozovky hned o čtyři. A tak lze v Brně na 2km cyklostezce Botanická-Chodská potkat okolo 35 snížených obrubníků se schodem ~2 cm.

Srovnání vlastností silničních obrubníků rovných vhodných k zapuštění nebo s šikmým nášlapem (rampou). Špatné řešení pomocí nájezdového obrubníku s poloměrem zaoblení 50 mm. [pdf, dwg]. Výrobci šikmých obrub Boecke, Berding a Meudt.

Správné řešení

Správné řešení je zapuštěný obrubník se schodem 0 cm. Tam, kde je nezbytné zajistit odvodnění vozovky u obruby, lze využít šikmý obrubník. Princip zapuštěného obrubníku je běžně používán v pěších a obytných zónách, stavebně řešených příčných zpomalovacích prazích, chodníkových přejezdech a zvýšených křižovatkách, tedy všude tam, kde je jedna výšková úroveň ulice. Šikmý obrubník je opatření běžně užívané v Německu.

 • Projekční řešení beton [2]
  • Zapuštěný silniční obrubník ozn. dle Rochly** ABO 2-15 (b=12-15 cm, h=25 cm), je v řezu mírně zkosený se zaoblením místo hrany o poloměru 15 mm, výška nášlapu nad vozovkou +0cm.
  • Nebo zapuštěný chodníkový obrubník ozn. dle Rochly** ABO 13-10 (b=10, h=15cm), je v řezu obdélníkový s jednou hranou zkosenou o 5-10 mm, výška nášlapu nad vozovkou +0cm. Ten se uplatní zejména tam, kde nebude navazovat na jiný silniční obrubník.
  • Nebo Šikmý obrubník německých výrobců (b=15 cm, h=19-22 cm) Boecke: Querungshilfe type III, Berding: Schraegstein Nullabsenkung nebo (b=30 cm, h=17-20 cm) Meudt: Bordsteinsystem für Nullabsenkung.
 • Projekční řešení kámen [3][4]
  • Běžný silniční obrubník řady OP, jde typicky o OP3 se zkosenou hranou o 5 mm, výška nášlapu nad vozovkou +0 cm.
  • Nebo šikmý obrubník dle požadavku projektanta, neboť kamenné obrubníky jsou předmětem poptávkové tj. kusové výroby.
 • Skutečné provedení se děje až na stavbě
  • Stavba vyžaduje dozor a dohled navrženého řešení. Jen pečlivý autorský dozor projektanta a technický dohled investora na prováděním tohoto detailu obruby zajistí vhodné provedení a použití  předepsaných výrobků.
 • Řešení dodatečné
  • Vhodné dodatečné řešení prakticky neexistuje, rozdíl výšky do cca 1 cm lze zalít tekutou asfaltovou směsí. Efekt se dostaví snad jen při netypickém (a o to více nebezpečném) podélném najíždění na obrubu (viz. obr. Mendlovo nám.). Vyšší výškové rozdíly lze řešit jen přílepky zasahujícími do vozovky nebo odfrézováním materiálu obruby.
Dodatečné vytmelení nájezdu na chodník ke zkosené hraně kamenného obrubníku o nášlapu cca 1-2 cm, přechodné ukončení cyklopruhu před křižovatkou bez vjezdového ramene. Mendlovo nám., Brno, realizace 2010.
Správné řešení obruby v kameni OP3 s nášlapem 0 cm (do 5 mm) s dodatečným odvodněním. Jeremenkova, MPR Olomouc, realizace 2017.
Využití zapuštěné chodníkové obruby ABO 13-10 pro rozhraní ploch chodníku z různých materiálů z důvodu technologie výstavby. Bauerova, Brno.

Nesprávná řešení

Hrubě chybným řešením je ponechání obruby v základní úrovni chodníku, což se v dnešní době již nestává, ale přesto s takovými relikty z přelomu století tu budeme ještě pár let žít (Kamenice, Purkyňova).

Asfaltová 3 m široká obousměrná cyklostezka zcela bez snížené obruby (a mimochodem začínající v jednosměrce). Patrný pokus o úzký dodatečný nájezd na úkor vozovky. Purkyňova 111, Brno, realizace 2008. Foto Marek L.
Vzhledem k dominantnímu podélnému sklonu zcela nadbytečná 3 cm obruba na křížení cyklostezky Královopolská × Luční, dodatečné (bez)bariérové úpravy realizované roku 2017, Foto: Marek L.

Nevhodným postupem je využití nájezdového obrubníku  standardně používaného u bezbariérových úprav, vjezdů k nemovitostem a stavebně řešených parkovacích stání. Jde zejména o problematické velké zaoblení hrany o poloměru 50 mm, které neumožňuje dotáhnout živici až k vrcholu a obrubník tak zapustit na nášlap 0 cm.

Nedostatečné snížení obruby nájezdovým obrubníkem o výšce 3-4 cm. Napojení Renneské na Vídeňskou, Brno, realizace cca 2010.
Přechod vyhrazeného cyklopruhu do jednosměrné cyklostezky přes nájezdový obrubník o výšce 5 cm. Dobrovského, Brno, realizace 2012.

Zdroje a poznámky

$ Často také odděluje různé povrchy např. skládanou dlažbu a hutněnou živici, nebo dopravní režimy pěší a obytné zóny nebo stavebně řešené příčné prahy.
** M. Rochla ve Stavebních tabulkách nazývá místo dvojice základních typů obrubníků silniční/chodníkové slovní dvojici chodníkové/záhonové.
[1] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-174
[2] Milan Rochla: Stavební tabulky, str. 258, STNL 1989, 5. vydání.
[3] http://www.zednicek.com/cs/slovnicek-pojmu/61-obrubnik-op3
[4] http://www.spsks.cz/wp-content/uploads/2013/09/TZK-1.pdf#page=31

Prší v Brně? Prší, ale nezmoknu.

Často považujeme Amsterdam nebo Kodaň za Mekky cyklodopravy a zároveň je vnímáme jako místa, která mají pro jízdu na kole ideální podmínky. A to nejen vybudovanou infrastrukturu, ale i prostředím poskytnuté přírodou. Tento článek se bude věnovat srovnání podnebí výše jmenovaných měst a Brna, a to zejména skrze teplotu, srážky a vítr.

Shrnutí

V létě je u nás v Brně tepleji a v zimě naopak chladněji (v obou případech o 2-5 °C) než na pobřeží Severního a Baltského moře. Ale vítr je na pobřeží o více než polovinu rychlejší. V Amsterdamu také intenzivněji a déle pršívá.   

Podnebí (30 let)

Amsterdam

Kodaň

Brno

Teplotní rekord – maximum °C

34,5

31,2

37,0

Průměr denních maxim °C

13,8

11,4

13,8

Teplotní průměr °C

10,2

8,2

9,4

Průměr denních minim °C

6,3

5,0

5,0

Teplotní rekord – minimum °C

-15,4

-17,8

-24,1

Průměrné roční srážky mm

838

523

508

Roční počet dnů se srážkami (≥ 0.1 mm)

177

157

145

Roční počet dnů se sněžením

26

21

50

Průměrná rychlost větru m/s

5,1

5,8

3,5

Zeměpisná poloha s.š.

52

55

49

Teplota

Každý si pamatuje, že Česko se nachází na rozhraní oceánského a pevninského klimatu, tedy oceán má na naše podnebí menší vliv. Proto jsou u nás průměrné teploty nejen v létě vyšší, ale dokonce v zimě nižší, než na pobřeží Kodaně a Amsterdamu, a to i přesto, že obě města jsou severněji o několik stupňů zeměpisné šířky. Silný vítr na pobřeží však v zimě snižuje pocitovou teplotu až o 5 °C.

Vítr

Od moře na pobřeží vanou také silnější větry, a to o ½ až 2/3 rychlejší než v Brně. Na pobřeží tak fouká jako u nás na hřebenech Šumavy nebo Beskyd [12][13]. Tato skutečnost je také zohledněna v normách pro plánování cyklistické infrastruktury. [14] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=NXphEuZF6aU&w=600 ]

Srážky

Poloha na pobřeží přináší Amsterdamu o 2/3 více srážek a o čtvrtinu více srážkových dnů než v Brně, čímž se v množství srážek podobá našemu podhůří např. Šumavy nebo Beskyd.[10] [11] Kodaň je na srážky jen mírně bohatší než Brno.

Obě města mají díky vyšším teplotám o polovinu méně dnů se sněžením než Brno. Sníh je z hlediska oblékání se na kolo výhodnější, neboť jde mechanicky odstranit, zato však zvyšuje náročnost zimní údržby.

Pozn: srážky=pevná+kapalná voda

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5JQr8cm-6X4&w=600 ]

Prší, ale nezmoknu

Pokud má Brno asi 150 dní se srážkami ročně, bylo by mylné se domnívat, že každý druhý den člověk na kole zmokne. Asi polovina dní se srážkami má denní úhrn srážek do 1,0 mm, tedy slabá přeháňka, po které je sotva mokro na vozovce.

Vezměme si modelovou situaci jízdy 2× denně  v pracovních dnech v 8 hod do práce a v 17h z práce, délka jízdy jedním směrem pro zjednodušení 1 hod. Podle dat ze stanice Brno-Hvězdárna, nastává jen pro 6 dní v roce kolizní doba se srážkami většími než 0,5 mm/hod. Pro 4 dny v roce dostačuje vyrazit o hodinu dříve nebo později, a tedy jen 2 dny v roce hrozí jízda v dešti/sněhu. [9] To se máme!

Přehled dat o klimatu

 

Climate data for Amsterdam Airport Schiphol (1981-2010) [1][2]

Month

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Year

Record high °C

14,0

16,6

24,1

28,0

31,5

33,2

33,7

34,5

31,0

25,3

18,2

15,5

34,5

Average high °C

5,8

6,3

9,6

13,5

17,4

19,7

22,0

22,1

18,8

14,5

9,7

6,4

13,8

Daily mean °C

3,4

3,5

6,1

9,1

12,9

15,4

17,6

17,5

14,7

11,0

7,1

4,0

10,2

Average low °C

0,8

0,5

2,6

4,6

8,2

10,8

12,0

11,8

10,6

7,5

4,2

1,5

6,3

Record low °C

-15,4

-15,0

-11,1

-4,7

-1,1

2,3

5,0

5,0

2,0

-3,4

-6,9

-14,8

-15,4

Average precipitation
mm

66,6

50,6

60,6

40,9

55,6

66,0

76,5

85,9

82,4

89,6

87,2

76,3

838,2

Average precipitation
days (≥ 0.1 mm)

18

15

16

13

13

14

14

14

16

17

19

8

177

Average snowy days

6

6

4

2

0

0

0

0

0

0

3

5

26

Average wind speed

m/s

6,2

5,9

5,7

5,0

4,8

4,5

4,3

4,2

4,4

5,1

5,3

5,6

5,1

 

 

 

 

Climate data for Copenhagen (1971–2000) [3][4][5]

Month

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Year

Record high °C

10,4

12,8

15,9

25,7

26,4

30,2

31,2

31,1

26,2

20,7

14,7

12,4

31,2

Average high °C

2,5

2,8

5,5

10,2

15,5

19,1

21,2

21,0

16,7

11,9

6,9

4,1

11,4

Daily mean °C

0,6

0,5

2,5

6,1

11,1

14,8

16,9

16,7

13,1

9,1

4,9

2,1

8,2

Average low °C

-1,7

-1,9

-0,4

2,4

7,0

10,8

12,9

12,6

9,7

6,1

2,4

-0,2

5,0

Record low °C

-17,8

-16,2

-13,9

-5,2

-2,0

3,4

6,0

5,2

0,9

-4,1

-9,5

-15,9

-17,8

Average precipitation
mm

37,3

22,7

35,0

32,5

40,5

50,0

51,4

50,1

58,9

50,2

48,0

46,0

522,6

Average precipitation
days (≥ 0.1 mm)

14,9

11,4

13,5

11,5

10,8

12,0

12,4

12,0

13,6

14,5

15,4

15,4

157,4

Average snowy days

5,9

4,4

4,1

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

1,7

3,9

21,4

Average wind speed*

m/s

6,5

6,1

6,3

5,6

5,2

5,1

5,3

5,0

5,8

6,0

6,5

6,5

5,8

* 1961-1990

 

 

Climate data for Brno Airport (1981-2010) [6][7][8]

Month

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Year

Record high °C

15,8

17,6

23,3

27,6

30,9

36,6

36,2

37,0

30,2

27,3

19,3

13,5

37,0

Average high °C

1,1

3,6

8,7

15,1

20,1

23,0

25,6

25,4

20,0

13,8

6,9

2,0

13,8

Daily mean °C

-1,5

0,1

4,3

9,9

14,9

17,7

19,9

19,5

14,7

9,4

3,9

-0,4

9,4

Average low °C

-4,3

-3,3

0,2

4,5

9,3

12,1

14,0

13,8

10,0

5,7

1,1

-2,9

5,0

Record low °C

-24,1

-22,2

-15,0

-6,3

-2,0

2,6

5,6

4,3

1,7

-6,5

-13,1

-20,9

-24,1

Average precipitation
mm

23,1

23,4

29,7

28,9

61,2

72,2

69,0

55,7

47,9

31,1

34,0

31,9

508,2

Average precipitation
days (≥ 0.1 mm)

13,1

10,8

12,4

10,2

12,1

12,9

12,7

10,9

9,8

10,9

14,3

14,6

144,7

Average snowy days*

13,8

11,0

7,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

5,3

11,0

50,1

Average wind speed

m/s

3,3

3,6

4,0

4,1

3,9

3,4

3,3

3,2

3,3

3,4

3,5

3,3

3,5

* 1961-1990

Zdroje dat

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam#Climate
[2] http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie-metingen-en-waarnemingen

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen#Climate
[4] http://www.klimaatatlas.nl/tabel/stationsdata/klimtab_8110_240.pdf
[5] http://www.dmi.dk/vejr/arkiver/vejrarkiv/

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Brno#Climate
[7] http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/denni_data/files/B2BTUR01.xls
[8] http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data#

[9] https://datahub.io/cs_CZ/dataset/hvezdarna-meteostanice

[10] http://infomet.cz/index.php?id=read&idd=1359754316
[11] http://infomet.cz/pix/pix1359754316-9.jpg

[12] http://www.ufa.cas.cz/vavf320f08f03.html
[13] http://www.ufa.cas.cz/web-old/vetrna-energie/doc/vav/priloha02.jpg

[14] Design manual for bicycle traffic, CROW 2007
prsi_v_brne2.xlsx

Poptávka po obousměrkách a přechodech

Existuje několik přístupů, jak vhodně budovat město lepší pro lidi na kolech a v botách:

V tomto článku se budeme zabývat posledním z bodů, chybami pěších a cyklistů, které řeší městská policie jako přestupky. Dopravních přestupků v roce 2016 bylo 97.000, z toho 0,3 % připadlo na chodce a 1,2 % pro lidi na kolech. Většina z nich vzniká jako důsledek městského prostředí, které stále ohrožuje a omezuje bezmotorovou dopravu. Tedy ten, kdo nechce riskovat zdraví, udělá raději přestupek – to platí zejména pro jízdu jednosměrkou na chodníku. Níže jsou vyjmenované počty přestupků na lokalitách za rok 2016, kterými má smysl se zabývat. Zejména jednosměrky, chodníky a nastavení světel přechodů lze často řešit velmi snadno (tj. bez stavebního povolení a územního rozhodnutí).

Jednosměrky

Jednosměrky vznikly kvůli parkování, zvýšení kapacity křižovatek a vytlačení dopravy mimo rezidenční ulice. Důsledkem však bylo, že se tyto klidné rezidenční oblasti staly pro kola legálně neprůjezdné. Níže sledovány přestupky jízda proti směru jednosměrky+jízda na chodníku v jednosměrce.

 • Běhounská 26× (Jakubské náměstí-Moravské náměstí)
 • Lužná 14+4×
 • Bulharská 11+3×
 • Bratislavská 12×
 • Husovická 11×
 • Optátova 8× – zobousměrněno 04/2017
 • Kuldova 8×
 • Příční 0+7×
 • Veselá 7× (Skrytá-Solniční)

Řešení je legalizovat obousměrný průjezd v souladu TP 179:2017.

Jízda po chodníku

Lidé jezdí po chodníku ze strachu, protože přilehlá silnice je příliš rychlá a frekventovaná, např. Černovická, Dornych.  Nebo jiná cesta k cíli nevede, např. Mariánské nám, Stará osada. Případně provedení ulice téměř vylučuje bezpečné vedení jízdního kola bez podélného křížení kolejí, např. Táborská, nebo jsou zde cyklisté vystaveni nebezpečně těsnému předjíždění motorovými vozidly, např. Táborská, Nádražní.

 • Kšírova 120× (Jeneweinova-Svatopetrská)
 • Stará osada 51× – částečně vyřešeno legalizací podchodu 05/2017
 • Táborská-Životského 30×
 • Bubeníčkova 26×
 • Dornych 24×
 • Černovická 19×
 • Mariánské nám. 19×
 • Nádražní 16×
 • Jakuba Obrovského 16×

Řešení je legalizace průjezdu pro kola prostranstvím nebo např. realizovat cyklistické opatření na vozovce dle TP 179:2017.

Přechody

Mnohé přechody se vyznačují krátkou zelenou, dlouhou červenou nebo dlouhým čekáním na vyřízení poptávky po zelené, který má maximálně urychlit průjezd vozidel. To je pro pohodlnou chůzi ulicí nepříjemné, zejména když silnici blokují kolony nebo je naopak vozoprázdno:

 • Bubeníčkova×Filipínského 49×
 • Cejl×Tkalcovská 26×
 • Olomoucká׊tolcova 18×
 • Merhautova×Jugoslávská 15×
 • Dornych-Úzká 13× (okolo OC Tesco)
 • Stará dálnice 11× (Štouračova-Černého)
 • Rybnická×Kamenice 8×
 • Zábrdovická×Lazaretní 8×

Řešením může být znovu přepracovat signální plány, změnit preference nebo četnost fází.

Přestupky s auty

Na přestupky prostřednictvím aut připadá 98,5 % všech dopravních přestupků. Většina přestupků se týká odstavení vozidla v rozporu se zákonem:

 • 67.043 – parkování v rozporu s obecnými (koleje, přechod, vjezd, invalida, křižovatka, zastávka) nebo místními pravidly (zákaz zastavení, stání, pěší zóna, parkovné, vyhrazené místo) a stání na zeleni. Podrobněji u položek s četností nad 4.000:
  • 7.837 – neuhrazené parkovné
  • 6.606 – stání v křižovatce
  • 5.508 – stání na zeleni
  • 5.452 – značka zákaz zastavení
  • 5.043 – blokové čištění
  • 4.121 – stání u přechodu
 • 14.960 – stání nebo jízda po chodníku nebo stezce
 • 6.659 – překročení rychlosti
 • 5.530 – zákazy vjezdu vč. vjezdu do pěší zóny
 • 779 – protisměrná jízda v jednosměrce
 • 295 – jiné jednání (nespecifikováno)
 • 89 – nezpůsobilost vozidla nebo řidiče k jízdě
 • 83 – zákazy odbočení

Podívejte se sami

Mapová aplikace – Dopravní přestupky 2016 Městské policie Brno.

Vyhodnocení pořádkových přestupků Městské policie Brno.