Jízda na kole po Brně? Situace se lepší, ale pomalu

Řešit situaci chtějí letos radní Brna-středu. V Brně i přesto zůstávají desítky problematických míst. Majitelé kol si stěžují, že je město upravuje pomalu.

Anna Tišnovská: Jízda na kole po Brně? Situace se lepší, ale pomalu, Brněnský deník, 9. duben 2018

Stavba tramvaje Plotní ukazuje chronické problémy s plánováním

Byla podepsána smlouva na přestavbu 2,5 km ulic s názvem “Soubor staveb Tramvaj Plotní” za 1,2 mld. Kč (pro srovnání jde o částku, kterou stát zadotoval cyklostezky v celé ČR za 15 let). Soubor staveb obsahuje prohození tramvaje z Dornychu na Plotní, ale také zcela nové ulice Nová Rosická a Kalová. Dnes je tato oblast dopravní špunt pro všechny druhy dopravy. V Generelu cyklodopravy 2010 jsou zde navrženy chybějící radiální i příčné možnosti jak projet rozvíjejícím se územím. Nyní městem slibované a generelem požadované zlepšení je však jen částečné – především díky zaslepení Plotní pro auta výměnou za dálnici na Dornychu. Navržený systém pohybu na kole ale používá výhradně překonané piktokoridory (jak na obslužných, tak tranzitních ulicích), které navíc často zcela mizí. V místech nejpotřebnějších – na 6 pruzích od centra a na hlavní páteřní cyklotrase Nová Rosická, která má sloužit jako tangenciální trasa a příjezd mimo jiné i k potenciálně odsunutému nádraží – nebudou žádná vhodná opatření pro cyklisty. Po 15 letech přípravy této stavby a po 35 letech od otevření autobusového nádraží, ke kterému bude dostavěna tramvaj, se ukazuje, že stále chybí komplexní přístup k městské mobilitě. Schválený projekt je dalším z příkladů nejen nedostatečně kvalitního plánování dopravy v Brně, ale obecně nekoncepčního rozvoje našeho města.

Nové uspořádání ulic přinese:

 • Plotní
  • přemístění tramvaje z Dornychu
  • tři nové zastávky Zvonařka, Železniční a Konopná
  • ulice zaslepena pro auta značkou v místě zastávky Zvonařka
  • piktogramy v celé délce, nevhodné odstupové vzdálenosti od parkování
  • piktogramy kříží nájezdové a sjezdové větve křižovatky VMO Zvonařka, kde bude cyklista dávat přednost přestože jede přímo
  • krátká cyklostezka ve špuntovací zastávce Zvonařka s nejasným řešením podél fasády (byť je alespoň dobře že nekříží koleje jako je tomu např. na ul. Táborská)
  • tu a tam se objeví předsunutý box pro cyklisty V19
 • Dornych
  • 4-6 pruhová komunikace, kdo si troufne může jet
  • v úseku Přízova->Mlýnská a Úzká->Plotní piktogramy
 • Přízová
  • ulice bude zobousměrněna pro všechny (dnes jednosměrka)
  • nový výjezd na Dornych jen doprava
 • Nová Rosická
  • 8 m široký zárodek nové tangenciální ulice k nádraží
  • bez opatření
 • Široká
  • stavebně beze změn (dnes jednosměrka)
  • výjezd jen doprava
 • Kovářská
  • obousměrka s 30km/h, ale jen pro kola (dnes jednosměrka)
  • výjezdy jen doprava
 • Kalová
  • piktogramy
  • tu a tam se objeví předsunutý box pro cyklisty V19

Co se musí ještě změnit:

 1. Zcela nahradit zastaralé využívání piktogramů (v rozporu s TP 179:2017 str. 14 a 40 i ČSN 73 6110 tabulka 24) a to jak na komunikacích zklidněných (Plotní), zatížených (Kalová) a zcela přetížených (Dornych). Dále jsou piktogramy v rozporu s předpisem umisťovány v dveřní zóně parkujících aut.
  • Tam kde budou komunikace zklidněné nebo zatížené je třeba je nahradit ochrannými cyklopruhy.
  • Tam kde jsou přetížené komunikace, je třeba aplikovat správně vyhrazené cyklopruhy v kombinaci s jízdou po chodníku.
 2. Vytvořit bezpečné napojení Plotní na centrum města. Např. podél OC Vaňkovka byla při jeho výstavbě navržena cyklostezka (proto ten chodník vypadá tak široký), která z důvodu krátké délky nikdy nebyla zprovozněna, nyní je možnost na ni navázat a propojit ji se zklidněnou Plotní.
 3. Dořešit absentující napojení Plotní na sídliště Komárov-východ (ul. Za Mostem, Hodonínská) a z obousměrné Kovářké na Škrobárenskou.
 4. Dořešit příčné vazby Plotní, zejména nové komunikace Nová Rosická, Kovářská, Kalová a dále Přízová a Zvonařka. Vybavit ulice cyklo-opatřeními tak, aby mohly tvořit příčné vazby na okolí a na tangenciální cyklotrasy klidné a rychlé v celém rozvojovém území, jak to plyne z územně plánovací dokumentace a Generelu cyklodopravy 2010.

Zdroje:

 • https://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-plotni/
 • https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/strategicke_projekty/Tramvaj_Plotni/B.2.1_Situace_stavby_ortofoto.pdf
 • http://www.brnonakole.cz/mapy/2010_gen_brno2030/?zoom=16&lat=49.1848&lon=16.61871&layers=B00000T
 • https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64/zakazka/P16V00000153
 • http://brnonakole.cz/wp-content/uploads/PDPS_SO-102.1-Situace.pdf
 • http://gis.brno.cz/arcgis/rest/services/PUBLIC/upmb_18/MapServer?f=jsapi
 • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4345380

Změny ulic k prosinci 2017

Tento článek popisuje změny k lepšímu v brněnských ulicích za 2. polovinu roku 2017. Dřívější změny jsou k nahlédnutí pod štítkem změny. O většině jsme průběžně informovali na našem Facebooku.

Příští rok a dále nás budou postupně dohánět kostlivci velkých a středních staveb, které nejprve zcela opominuly zohlednění lidí na kole. A později – pokud vůbec – došlo k nedostatečným úpravám (VMO Žabořeská I a II, VMO Plotní, VMO Tomkovo nám., VMO Rokytova, rekonstrukce Křenová I 2017, Olomoucká 2016 a Francouzská 2017).

Piktogramy na Jihlavské (Brno-střed, 500 m)

V srpnu proběhla změna značení na ulici Jihlavské (krajská silnice II/602) od Krematoria po Dlouhou v délce 500 m a odhadované ceně 700 tis. Kč podle 2 roky starého projektu a 5 let starého konceptu. Za tu dobu byl projekt upravován kompromisy, které zásadně snižují přínos opatření za hranu přípustného minima:

+ do kopce vznikl pouze 250 m dlouhý cyklopruh do křižovatky
– na zbývající délce budou vyznačeny pouze piktogramy***
– bylo nevhodně změněno uspořádání připojovacího pruhu z kopce
– nebyly opraveny propadlé kanály
– nebyly odfrézovány vyjeté koleje
– nebyla legalizována jízda po chodníku pro klidnější povahy
– značná část jen dva roky starého značení musela být zase odfrézována

Vzhledem k délce příprav tohoto projektu je již nyní nutné začít projektovat řešení, které bude splňovat alespoň minimální bezpečnostní nároky a po skončení životnosti dnešní úpravy nahradí dnešní provizorium. Předkládáme jeho vizi níže.

Vize jak by mohla vypadat úprava značení silnice v roce 2025, která zvýší bezpečnost (PDF).

*** Použití piktogramů na většině délky je z hlediska bezpečnosti nedostatečné vzhledem k intenzitám dopravy 24.000 voz/den, 9 % těžkých vozidel a 500 cykl/den (dle ČSN 736110 tab 24 a obr 56). Město dlouhodobě sleduje cyklostezku v relaci Kampus-Krematorium, ta je však schopna obsloužit pouze 1/3 z celkové cyklistické dopravy. Mapa, StDZ1, StDZ2, vize pro rok 2025.

 

 

 

Cyklopruh Olomoucká (Černovice, 1,8 km)

Další prázdninovou realizací je vyhrazený cyklopruh na ulici Olomoucká v úseku od Cornovovy po Černovičky v délce 1,8 km. Projekt se táhne od roku 2014, kdy si jeho přípravu vyžádali zaměstnavatelé Černovické terasy. Z města je cyklopruh v celé délce nepřerušený, do města je v křižovatkách přerušený a nahrazen piktogramy.

Má také pár much:
– špatný stav povrchu vozovky
– zanedbané návaznosti na nedávno realizované okružní křižovatce Řípská
– nevyřešená návaznost na dříve realizované opravy Olomoucké 2016 a Křenové centrum 2017
– již zmíněná nespojitost pruhu ve směru do města

Pro méně otrlé by však měl existovat vlídnější příjezd na Terasu a to skrze ul. Havraní od Černovic přes těžebnu a skrze ul. Černovičky přes žel. trať od Juliánova. Mapa, StDZ1, StDZ2, StDZ3.

 

Ochranné pruhy Technická (Královo Pole, 500 m)

Historicky první “jízdní pruh pro cyklisty” v Brně byl vyznačen na konci července 2017 na části ulice Technická v Technologickém parku. Jízdní pruh pro cyklisty (označovaný také jako ochranný nebo víceúčelový) není vyhrazeným jízdním pruhem, což znamená, že jej řidiči motorových vozidel mohou častěji pojíždět – typicky v případě vyhýbání se s protijedoucím vozidlem. Řidič motorového vozidla však nesmí ohrozit cyklistu jedoucího v tomto ochranném pruhu. Více viz TP179.

Projekt cyklopruhů pruhů pro Technickou existuje od prosince 2015, kdy si jeho zhotovení objednal a zaplatil Technologický Park Brno. Po roce a půl byl projekt realizován.

(Děkujeme Petru Gábrlíkovi za fotografie). Mapa, StDZ1, StDZ2.

 

Obousměrka Dulánek (Židenice, 150 m)

Obousměrka vzniklá na konci roku v rámci celkové rekonstrukce ulice, nemá velký dopravní význam, ale věci vzniklé jakoby samy od sebe vždycky potěší. StDZ1, StDZ2

Stojany typu “U” (Brno-střed, 50 ks trubek)

V centru v srpnu vyrostlo dalších 50 trubek “U”, povětšinou nahrazujících nevhodné stojany nebo zvyšujících stávající kapacitu:

 • Svoboďák: 4× hnízdo – náhrada za drátolam i nové
 • Joštova (FSS): 2× hnízdo – navýšení kapacity
 • Bílý dům (Atlas): 1× hnízdo – náhrada za drátolam a navýšení kapacity
 • Malinovského nám. (Dům Umění): 1× hnízdo – nové
 • Jánská (pasáž Alfa): 1× hnízdo – nové
 • Jakubák: 1× – navýšení kapacity

Mapa všech stojanů.

Připravované projekty

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:

 • cyklo-pruhy (případně doplněné piktogramy) Novolíšeňská
 • jednostranný (stoupací) cyklo-pruh (případně doplněný piktogramy) Kolejní, E. Přemyslovny-Dlouhá, Osová, Líšeňská-Křtinská, Jihlavská (úsek Krematorium-Dlouhá), Pisárecká
 • cyklo-obousměrka po rekonstrukci ulice v části Francouzské – 2017
 • cyklo-obousměrky Veselá (Skrytá-Solniční), Solniční (Veselá-Opletalova), Orlí (Divadelní-Novobranská)
 • podjezd cyklostezky Svitavská (ul. Hladíkova) – 2018+
 • přejezd Svitavské cyklostezky přes ulici Cejl-Zábrdovická – 2018
 • cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2018+

Všechny obousměrky v Brně

Zobrazit větší mapu (mapa je stále aktuální, nezastarává s časem od publikace článku)

Sumarizace

Délka komunikací v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 44 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 12 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(“cycleway:right” OR “cycleway:left”) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 10 km (50 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

Rekonstrukce Křenové zhoršuje bezpečnost

Letošní stavba úseku Koliště-Špitálka

V polovině listopadu se po 2 měsících a 35 mil. Kč otevírá Křenová. Hlavní úkol byl ze strany DPMB výměna kolejí, ostrůvků zastávek, asfaltu, části obrubníků, části chodníků, přechody, o nějaké drobné si řekly i Teplárny a BVK.[1] Je to jedna z hlavních ulic, na kterých mají být dle cyklogenerelu cyklopruhy, ale nebudou… Nejen, že ale nedošlo ke zlepšení, některé úseky se, z hlediska bezpečnosti lidí na kole, ještě zhoršily.

Zato zde najdete jízdní pruhy i šířky dálnice, řadící pruh o šířce 9 m, užší než minimální normové ostrůvky přechodu nebo tramvajové ostrůvky připravené pro nebezpečné předjíždění cyklisty, další nepříjemné řazení pro jízdu přímo ve středu vozovky (u Špitálky). Obtížně přístupné jsou i nadále příčné vazby ulice z Rumiště (cykloobousměrka) a vazba Špitálka-Štěpánská.

Odsunutá zastávka Vlhká k Úřadu práce ponechává šířku 3,5 m mezi obrubníky a vytváří tak nebezpečné situace pro těsné předjíždění cyklisty.
Snad nejširší řadicí pruh v Evropě (9 m pro přímý směr) zato s nevyhovujícím ostrůvkem (příliš úzký) přechodu a bez cyklo opatření.

Tato stavba se připravovala v tomto volebním období, v polovině roku 2014 byla zadána studie ulice, následně další stupně projektových dokumentací. Až 02/2017 byla podána žádost o územní rozhodnutí a v 11/2017 bylo stanoveno dopravní značení. Nyní je ulice na 7 let zablokována a na provedené zásahy běží ochranná lhůta (vyhláška MMB 08/2009). Pokud by se poté k opravě opravy přistoupilo, bude to přirozeně výrazně dražší než udělat vše hned napoprvé.

Nové dopravní značení = nula pro bezpečnost lidí na kole. [PDF, 2]
Dle TP179:2017 (nebo dtto viz také metodika Cyklogenerel Brna 2010) se nesmí provádět vozovka u tramvajových ostrůvků o šířce mezi 3,00 až 3,75 m.

Osa ulice Křenová-Olomoucká

Osa vychází z bermudského trojúhelníku Křenová-Dornych-Zvonařka, kde jakýkoliv způsob o její podélné přejetí nebo příčné projetí je nemožný nebo obtížný. Osu ulic Křenová-Olomoucká lze rozdělit na úseky, které město buď cíleně cyklistům přizpůsobuje nebo na úseky, kde se bezpečnost po rekonstrukci naopak zhoršuje.

 • Křenová, úsek Koliště-Špitálka
  • rekonstrukce bez cyklo 09-11/2017, rekonstrukce tratě, ostrůvku a vozovky za 35 mil. Kč [1]
 • Křenová, úsek Špitálka-Tržní
  • příprava studie [2], snad v budoucnu s cyklo
 • Olomoucká, úsek Tržní-Životského
  • rekonstrukce bez cyklo 04-06/2016 rekonstrukce tratě, ostrůvku a vozovky za 30 mil. Kč [3]
 • Olomoucká, úsek Životského-Spáčilova
  • zatím nic
 • Olomoucká, úsek Spáčilova-Černovičky
  • nové cyklopruhy 07/2017

Závěr

Na této letošní opravě Křenové i loňské Olomoucké lze demonstrovat, že koordinace staveb se v Brně stále nedaří. Ačkoliv na jednom konci této významné radiály se po léta připravuje cyklopruh, na druhém se naopak už z většiny realizovala opatření rozporná. Na poslední díl opravy Křenové-Olomoucké snad bude provedena studie[2], která zajistí zohlednění lidí na kole, sic s křížkem po funuse.

[1] http://kopemezabrno.cz/2017/11/12/uzavirka-na-krenove-konci-ulice-bude-prujezdna-od-pondeli-13-11/
[2] https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-99944000/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-99944000
[3] https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/uzavirka-sevre-olomouckou-ulici-oprava-tramvajove-trate-vyjde-na-30-milionu-20160216.html

Správná výška obrubníku na cyklostezce je 0 cm

Obrubník odděluje chodník od vozovky, jde o schod o výšce 12-16 cm. V místech, kde se z chodníku vstupuje na vozovku, bývá však tento schodek snížen na minimum a je často doplněn přechodem pro chodce. Už v raných 90. letech jsme si určili, že pro bezbariérové řešení z pohledu chodce je jeho výška 0 cm, maximálně 2 cm a to zejména z důvodu bezproblémového odtoku vody po okraji vozovky do dešťové vpusti.[1] Reálně však je nutno počítat s 1-5 cm podle realizační stavební přesnosti a přihlížet i k dlouhodobým deformačním změnám vozovky. Ani současná výstavba změny k lepšímu nepřináší a prostý rozpor s legislativou se tiše přechází.

Správné řešení obruby v kameni OP3 s nášlapem 0 cm (do 5 mm), ostrůvek přechodu s přimknutým přejezdem. Jeremenkova, MPR Olomouc, realizace 2017.
Vhodné řešení obruby v betonu s nášlapem 0 cm (do 5 mm) ABO 2-15, přechod účelové motorové komunikace na chodník (bruslařskou dráhu). Dopravní hřiště Riviéra, Brno, realizace 2015.

Obrubníky na cyklostezkách

Výše uvedené bezbariérové řešení chodníků je automaticky přejímáno na městské cyklostezky, ze kterých je ale také někdy třeba sjet a vydat se dále po vozovce. Při přejezdu 2-5 cm obrubníku na městském kole ucítí jezdec nepříjemný náraz, který zdravotně zatěžuje páteř a zápěstí. Když takový obrubník potká člověk na kole jeden za kilometr, snadno se nad něj povznese. Pokud však cyklostezka křižuje vozovku, jde o dva obrubníky, s ostrůvkem uprostřed vozovky hned o čtyři. A tak lze v Brně na 2km cyklostezce Botanická-Chodská potkat okolo 35 snížených obrubníků se schodem ~2 cm.

Srovnání vlastností silničních obrubníků rovných vhodných k zapuštění nebo s šikmým nášlapem (rampou). Špatné řešení pomocí nájezdového obrubníku s poloměrem zaoblení 50 mm. [pdf, dwg]. Výrobci šikmých obrub Boecke, Berding a Meudt.

Správné řešení

Správné řešení je zapuštěný obrubník se schodem 0 cm. Tam, kde je nezbytné zajistit odvodnění vozovky u obruby, lze využít šikmý obrubník. Princip zapuštěného obrubníku je běžně používán v pěších a obytných zónách, stavebně řešených příčných zpomalovacích prazích, chodníkových přejezdech a zvýšených křižovatkách, tedy všude tam, kde je jedna výšková úroveň ulice. Šikmý obrubník je opatření běžně užívané v Německu.

 • Projekční řešení beton [2]
  • Zapuštěný silniční obrubník ozn. dle Rochly** ABO 2-15 (b=12-15 cm, h=25 cm), je v řezu mírně zkosený se zaoblením místo hrany o poloměru 15 mm, výška nášlapu nad vozovkou +0cm.
  • Nebo zapuštěný chodníkový obrubník ozn. dle Rochly** ABO 13-10 (b=10, h=15cm), je v řezu obdélníkový s jednou hranou zkosenou o 5-10 mm, výška nášlapu nad vozovkou +0cm. Ten se uplatní zejména tam, kde nebude navazovat na jiný silniční obrubník.
  • Nebo Šikmý obrubník německých výrobců (b=15 cm, h=19-22 cm) Boecke: Querungshilfe type III, Berding: Schraegstein Nullabsenkung nebo (b=30 cm, h=17-20 cm) Meudt: Bordsteinsystem für Nullabsenkung.
 • Projekční řešení kámen [3][4]
  • Běžný silniční obrubník řady OP, jde typicky o OP3 se zkosenou hranou o 5 mm, výška nášlapu nad vozovkou +0 cm.
  • Nebo šikmý obrubník dle požadavku projektanta, neboť kamenné obrubníky jsou předmětem poptávkové tj. kusové výroby.
 • Skutečné provedení se děje až na stavbě
  • Stavba vyžaduje dozor a dohled navrženého řešení. Jen pečlivý autorský dozor projektanta a technický dohled investora na prováděním tohoto detailu obruby zajistí vhodné provedení a použití  předepsaných výrobků.
 • Řešení dodatečné
  • Vhodné dodatečné řešení prakticky neexistuje, rozdíl výšky do cca 1 cm lze zalít tekutou asfaltovou směsí. Efekt se dostaví snad jen při netypickém (a o to více nebezpečném) podélném najíždění na obrubu (viz. obr. Mendlovo nám.). Vyšší výškové rozdíly lze řešit jen přílepky zasahujícími do vozovky nebo odfrézováním materiálu obruby.
Dodatečné vytmelení nájezdu na chodník ke zkosené hraně kamenného obrubníku o nášlapu cca 1-2 cm, přechodné ukončení cyklopruhu před křižovatkou bez vjezdového ramene. Mendlovo nám., Brno, realizace 2010.
Správné řešení obruby v kameni OP3 s nášlapem 0 cm (do 5 mm) s dodatečným odvodněním. Jeremenkova, MPR Olomouc, realizace 2017.
Využití zapuštěné chodníkové obruby ABO 13-10 pro rozhraní ploch chodníku z různých materiálů z důvodu technologie výstavby. Bauerova, Brno.

Nesprávná řešení

Hrubě chybným řešením je ponechání obruby v základní úrovni chodníku, což se v dnešní době již nestává, ale přesto s takovými relikty z přelomu století tu budeme ještě pár let žít (Kamenice, Purkyňova).

Asfaltová 3 m široká obousměrná cyklostezka zcela bez snížené obruby (a mimochodem začínající v jednosměrce). Patrný pokus o úzký dodatečný nájezd na úkor vozovky. Purkyňova 111, Brno, realizace 2008. Foto Marek L.
Vzhledem k dominantnímu podélnému sklonu zcela nadbytečná 3 cm obruba na křížení cyklostezky Královopolská × Luční, dodatečné (bez)bariérové úpravy realizované roku 2017, Foto: Marek L.

Nevhodným postupem je využití nájezdového obrubníku  standardně používaného u bezbariérových úprav, vjezdů k nemovitostem a stavebně řešených parkovacích stání. Jde zejména o problematické velké zaoblení hrany o poloměru 50 mm, které neumožňuje dotáhnout živici až k vrcholu a obrubník tak zapustit na nášlap 0 cm.

Nedostatečné snížení obruby nájezdovým obrubníkem o výšce 3-4 cm. Napojení Renneské na Vídeňskou, Brno, realizace cca 2010.
Přechod vyhrazeného cyklopruhu do jednosměrné cyklostezky přes nájezdový obrubník o výšce 5 cm. Dobrovského, Brno, realizace 2012.

Zdroje a poznámky

$ Často také odděluje různé povrchy např. skládanou dlažbu a hutněnou živici, nebo dopravní režimy pěší a obytné zóny nebo stavebně řešené příčné prahy.
** M. Rochla ve Stavebních tabulkách nazývá místo dvojice základních typů obrubníků silniční/chodníkové slovní dvojici chodníkové/záhonové.
[1] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-174
[2] Milan Rochla: Stavební tabulky, str. 258, STNL 1989, 5. vydání.
[3] http://www.zednicek.com/cs/slovnicek-pojmu/61-obrubnik-op3
[4] http://www.spsks.cz/wp-content/uploads/2013/09/TZK-1.pdf#page=31