iDnes: Rekola po hrozbě města stáhnou své bicykly od brněnských značek a sloupů

Do dneška mohli lidé zaparkovat pronajaté bicykly se značkou Rekola Brno prakticky kdekoliv. S tím je však konec.

Milada Prokopová: Rekola po hrozbě města stáhnou své bicykly od brněnských značek a sloupů, iDnes, 31. července 2018

Změny ulic k červnu 2018

Tento článek popisuje změny k lepšímu v brněnských ulicích za 1. polovinu roku 2018. Dřívější změny jsou k nahlédnutí pod štítkem změny. O většině jsme průběžně informovali na našem Facebooku.

Obousměrka části Francouzské (Brno-sever, 700 m)

V rámci rekonstrukce kanalizace ulice Francouská (2016-2018) byla v úseku Příční-Přadlácká zřízena a postupně zpřístupněna cyklobousměrka. Jízdní pás je o šířce 4 m a s oboustranným podélným parkováním, což při jízdě z kopce neposkytuje ochranu před dveřmi aut a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Bohužel poslední úsek, kterým je Přadlácká-Cejl zůstal jednosměrkou a prakticky zničil jakýkoliv význam tohoto opatření ve spojení centra po Cejlu k řece Svitavě. Šířkové uspořádání tohoto úseku 8,0 m mezi obrubami by bez omezení takové řešení umožňovalo a nevyvolalo žádné nároky, ani na SSZ křižovatky. Mapa, StDZ1, StDZ2 a dříve StDZ3, 4, 5 a 6.

Foto: Marek L.

 

 

Cyklopruhy Novolíšeňská (Líšeň, 900 m)

Na konci května byly vyznačeny cyklopruhy na Novolíšeňské za 1,7 mil. Kč. Spolu s cyklopruhy na Mifkově (od 2012) jde o 1,8 km dlouhé propojení mezi Hády a starou Líšní. Alternativou mimo provoz je cesta přes Střelnici.

Projekt je z minulého volebního období, kdy vedení města razilo heslo “Nevadí, že tam moc nikdo nejezdí … Hlavně, že je tam dost místa a nikomu to nebude na obtíž.” Obecně je dobře, že se vytváří lepší cesty, ale přeci jen to stálo polovinu ročních výdajů na cykloopatření v Brně. Mapa, StDZ.

Foto: Marie z K.A.

 

 

Stoupací cyklopruh Podnikatelská (Královo Pole, 400 m)

V ulici Podnikatelská (dříve označovaná jako Kolejní) bylo na jaře 2016 vyhláškou stanoveno dopravní značení – stoupací cyklopruh. Dlouhou dobu se nic nedělo, neboť Brno zařadilo “malování” tohoto opatření do balíčku k žádosti o dotaci, se kterou neuspělo. Následně bylo v roce 2017 opatření zařazeno do jiné žádosti o dotaci, která měla umožnit okamžitou realizaci nehledě na úspěšnost žádosti. Podle slov zástupců Odboru dopravy a Brněnské komunikace a.s. na setkání s firmami z Technologický Park Brno mělo být opatření realizováno, “jakmile klimatické podmínky dovolí”. Během jara 2018 věta “jakmile klimatické podmínky dovolí” zazněla opět na setkání náměstka Jaroslav Kacer se zástupci Technoparku, mnozí v sále se už uhihňávali.

Máme červen 2018 a stoupací cyklopruh je konečně téměř po 2,5 letech vyznačen. Cyklopruh navazuje na první ochranné cyklopruhy na ul. Technická před IBM, připojení na cyklostezku na Purkyňově řešeno není (ale celá ta stezka je na delší povídání). Mapa, StDZ1, StDZ2.

Foto: Petr G. (ještě bez svislého dopravního značení)

Stoupací cyklopruh Líšeňská-Křtinská (Vinohrady, 700 m)

Minulý týden byl vyznačen stoupací vyhrazený cyklopruh na Líšeňské-Křtinské v úseku od ul. Viniční po zastávku Malá Klajdovka. Z kopce dolů je zastaralý piktokoridor nebo nic, cyklopruh není provázán s další křižovatkou “Křtinská×Věstonická”. Tento úsek denně využívá asi 200 lidí na kole a řadí se tak k těm méně vytíženým. Navazuje na problematický úsek ul. Táborské s tramvajovou tratí, kde je zvýšený počet nehod. Od vyvěšení na úřední desce po realizaci opatření uplynulo 1,5 roku Mapa, StDZ1, 2 a 3. Městu se nepodařilo zkoordinovat svůj druhý projekt, přechod Líšeňská a týden po té byl pruh rozvrtán a díky nové zúžené silnici pro přechod. Proto asi bude nový cyklopruh zase zrušen odhadem v délce několika desítek metrů.

Připravované projekty

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:

 • jednostranný (stoupací) cyklo-pruh (případně doplněný piktogramy) E. Přemyslovny-Dlouhá, Osová, Pisárecká
 • cyklo-obousměrky Veselá (Skrytá-Solniční), Solniční (Veselá-Opletalova), Orlí (Divadelní-Novobranská)
 • podjezd cyklostezky Svitavská (ul. Hladíkova) – 2020+
 • přejezd Svitavské cyklostezky přes ulici Cejl-Zábrdovická – 2018
 • cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2020+

Všechny obousměrky v Brně

Zobrazit větší mapu (mapa je stále aktuální, nezastarává s časem od publikace článku)

Sumarizace

Délka komunikací v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 44 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 13 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(“cycleway:right” OR “cycleway:left”) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 11 km (50 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

BDeník: Cyklistka spadla ze srázu u přehrady

Cyklistka spadla v úterý z pětimetrového srázu na břehu Brněnské přehrady nedaleko Veverské Bítýšky. Záchranáři ji převezli do nemocnice se středně těžkými zraněními.

Ondřej Kaloud: Cyklistka spadla ze srázu u přehrady. Museli ji vytahovat z pětimetrové hloubky, Brněnský deník, 24.7.2018

BDeník: Vyhrazený cyklopruh v Kounicově ulici zabírají auta

Brno – Řidiči parkují v brněnské Kounicově ulici v cyklopruzích a lidé na kolech mají ztížený průjezd, zní ze spolku Brno na kole.

Pavla Hloušková: Vyhrazený cyklopruh v Kounicově ulici zabírají auta, stěžují si cyklisté, Brněnský deník, 20.7.2018

 

Radní schválili investiční záměry na nové cyklostezky

Rada města Brna na svém zasedání 26. června 2018 schválila sérii investičních záměrů o celkové výši 100 mil. Kč. Pokud se tyto projekty podaří připravit a dostanou se i do závazného plánu investic, mohli bychom se v příštích letech dočkat realizace následujících opatření:

 • Tří (z celkových 8) etap Cyklistické trasy údolím Ponávky:
  • 2. etapa: Tř. Kpt. Jaroše (10,25 mil. Kč): https://mapy.cz/s/2RdlN … “trasa bude vystavěna v aleji ve středu ulice … Na konci tohoto úseku bude úrovňový přejezd ulice Lužánecké do parku Lužánky.”
  • 5. etapa: Červený mlýn–Myslínova (52,8 mil. Kč): zhruba tady https://mapy.cz/s/2Rdkz … “trasa povede oddělená od dopravně zatížené Svitavské radiály. Zajistí se tak větší bezpečnost cyklistů i dalších účastníků silničního provozu.” (zároveň se zde chystá stavba nové retenční nádrže Červený mlýn)
  • 7. etapa: Podhájí–Karásek (3,4 mil. Kč): https://mapy.cz/s/2Rdg2 … “Trasa v délce asi 500 m vede po současné pěší cestě překonávající malou terénní vlnu, překračuje po upravené stávající lávce Ponávku a podél železničního tělesa pokračuje až k podchodu u nádraží Brno–Řečkovice, kde se napojuje na ulici Karásek. V současnosti je v tomto úseku pro cyklostezku využívána nezpevněná cesta, která nemá dostatečnou šířku ani sklon pro odvodnění. Lávka přes Ponávku má nedostatečnou šířku. Cílem chystané investice je navrhnout kvalitní cyklistickou trasu potřebných parametrů zajišťující bezpečnost cyklistů a dalších uživatelů.”
Přehledová mapa cyklotrasy “Údolím Ponávky” (zdroj: TS KPMB MMB)
 • Cyklostezka Tuřany–Dvorska (29 mil. Kč): https://mapy.cz/s/2RdnP
  • “vybudování obousměrné stezky pro pěší a cyklisty v šířce 2 m a délce asi 2,1 km. Stezka bude doplněna také o veřejné osvětlení”
 • Dokončení cyklostezky v úseku podél Svitavy mezi ulicemi Kaštanová–Černovickáhttps://mapy.cz/s/2Rd9F
Zdroje:

BDeník: V Brně přibývá kol sloužících jako reklama

Při cestě po centru Brna narážejí lidé čím dál častěji na jízdní kola, která stojí týdny zamčená u stojanu či sloupku a nikdo na nich nejezdí
Ondřej Kaloud, Pavla Hloušková: Stojí ladem, polepená billboardy. V Brně přibývá kol sloužících jako reklama, Brněnský deník, 25.6.2018